vineri, 28 septembrie 2012

Graficul inspecţiilor tematice în specialitate programate în luna octombrie


În perioada 1-28 octombrie inspectorii şcolari de specialitate au programat vizite în mai multe unităţi de învăţământ din Bucureşti. Sunt vizate discipline precum limba şi literatura română, matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, istorie, educaţie muzicală, ştiinţe socio-umane, discipline economice şi tehnice, pentru toate nivelurile de studiu: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.
Graficul inspecţiilor tematice în specialitate pe unităţi de învăţământ îl puteţi consulta aici.


Profesor: Roxana CERCEL

joi, 27 septembrie 2012

“Porţi deschise” la Politehnică pentru elevi şi studenţi


Universitatea Poltehnica din Bucureşti îşi va deschide porţile pentru elevii de liceu din anii terminali, pentru studenţii care îşi caută de lucru şi pentru angajatori.
Evenimentul „Polifest” se va desfăşura în perioada 17-19 octombrie şi va oferi elevilor şansa să se familiarizeze cu oferta educaţională a universităţii, iar angajorilor, posibilitatea să-şi prezinte oferta de lucru pentru studenţii şi absolvenţii facultăţii. În zilele de 18 şi 19 octombrie, pe lângă oferta educaţională, liceeni vor putea să viziteze sălile de lucru, amfiteatrele şi laboratoarele de cercetare.
„Evenimentul îşi propune să continue frumoasa tradiţie a colaborării dintre universitate şi mediul socio-economic reprezentat prin anhajtorii săi de top. Ne dorim ca şi prin intermediul acestui eveniment să facilităm legătura dintre instituţiile noastre în scopul unei inserţii cât mai adecvate pe piaţa muncii acestora şi a unui parteneriat de durată în domeniul cercetării şi educaţiei”, a declarat purtătorul de cuvânt al UPB, Cornel Chirea.

Profesor: Roxana CERCEL

miercuri, 26 septembrie 2012

Proceduri privind evaluarea elevilor de la clasa pregătitoare


Ministerul Educaţiei, aşa cum a anunţat, va monitoriza atent evoluţia clasei pregătitoare care s-a orzanizat anul acesta în cadrul şcolilor, pentru a i se hotari soarta „locativă” anul viitor.
Astfel, a fost elaborată Metodologia de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare. Evaluarea o va face dascălul care predă la clasă.
Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar şi se finalizează în luna mai prin completarea Raportului de evaluare de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă. Raportul este un document-tip în care se consemnează nivelul dezvoltării fizice, precum şi al dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. Macheta raportului de evaluare o puteţi găsi aici.
Scopul evaluării este de a se identifica competenţele specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare. Cadrul didactic care predă la clasa respectivă completează raportul de evaluare urmărind modelul stabilit de CNEE şi instrucţiunile din Ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare, postate pe website-ul dedicat. Dascălul va asigura completarea raportului în format electronic utilizând platforma informatică. Un exemplar al raportului de evaluare va fi tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ. Directorul îl va depozita în arhiva unităţii şcolare pe toată perioada şcolarizării elevului.
Ordinul nr. 5773 din 19 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare îl puteţi consulta aici.

Profesor: Roxana CERCEL

marți, 25 septembrie 2012

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” oferă 34 de burse pentru elevi şi studenţi


Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” oferă elevilor, studenţilor şi masternzilor o bursă de studiu pentru o perioadă de 9 luni. Pentru doctoranzi, bursa este de 12 luni.
Cele 34 de burse vor fi distribuite după cum urmează: 18 burse pentru elevi în valoare de 200 lei pe lună, 13 burse pentru studenţi în valoare de 300 lei pe lună, 2 burse pentru masteranzi de 300 de lei pe lună, 1 bursă pentru doctoranzi de 400 lei pe lună.
Fiecare bursier va încheia cu Fundaţia un contract în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.
Pentru cei interesaţi, calendarul şi etapele desfăşurării proiectului le puteţi procura de aici.


Profesor: Roxana CERCEL

luni, 24 septembrie 2012

Iniţiativa salutară a tinerilor parlamentari ai sectorului 2


Sâmbătă şi duminică, pe aleile Parcului Obor din Bucureşti, a fost organizat un târg de manuale. Proiectul a fost gândit şi dezvoltat de Parlamentul Tinerilor Sector 2 împreună cu Primăria Sectorului 2.
Astfel liceenii de clasa a XI-a şi a XII-a şi-au putut procura manualele, pe care în ciclul superior al liceului nu le mai primesc gratuit, de la colegii mai mari.
Târgul de manuale se află la a patra ediţie şi va fi repetat şi în zilele de 29 şi 30 septembrie pentru cei care au ratat week-end-ul precedent.
Tinerii „anticari” îşi obţin în felul acesta bani pentru noile cărţi de studiu, iar cei mai mici îşi obţin manualele la preţuri accesibile fiecărui buzunar.

Profesor: Roxana CERCEL

vineri, 21 septembrie 2012

Inspecţiile programate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului şcolar curent


Inspecţia şcolară în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă o activitate sistematică şi complexă de monitorizare, îndrumare, control şi evaluare sistematicăşi de proces de către instituţiile abilitate prin lege: MECTS sau inspectoratele şcolare.
Tipurile de inspecţii care se vor desfăşura la nivelul Municipilui Bucureşti sunt: inspecţii şcolare generale, inspecţii speciale (în vederea susţinerii gradelor didactice), inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu rezultate deficitare în activitatea la catedră etc.), inspecţii tematice, inspecţii tematice de specialitate, inspecţii privind asigurarea calităţii în învăţământ.
Graficul de monitorizare şi control la nivelul Municipiului Bucureşti pe semestrul I cuprinde următoarele date:
În intervalul 19-28 septembrie vor avea loc inspecţiile tematice. Sunt vizate toate unităţile de învăţământ şi vor fi efectuate de către inspectori şcolari şi inspectori şcolari de specialitate. Se vor monitoriza aspecte precum realizarea şi respectarea orarului, respectarea zilei metodice, respectarea curbei de efort pentru elevi în elaborarea orarului, situaţia aprovizionării cu manuale şcolare, existenţa autorizaţiei sanitare, verificarea componenţei formaţiunilor de studiu, asigurarea resursei umane, verificarea încadrării pe discipline.
În lunile septembrie-noiembrie se vor derula inspecţiile pentru validarea Raportului de autoevaluare în învăţământul profesional şi tehnic, conform OMECTS nr. 6308/2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a calităţii în învăţământul profsionalşi tehnic, a Legii asigurării calităţii în domeniiul educaţiei. Vor fi monitorizate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din Bucureşti de către inspectorii şcolari de specialitate, formatori în asigurarea calităţii, profesori metodişti.
În perioada 1-26 octombrie se vor desfăşura inspecţii şcolare de specialitate pe arii curriculare. Vor fi văzitate unităţi de învăţământ din Bucureşti de către inspectori şcolari de specialitate şi profesori metodişti. Se vor urmări documentele de planificare/proiectare, se va evalua capacitatea cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţămâtnului modern, se va oferi consiliere cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor didactice de planificare şi proiectare.
În intervalul 29 octombrie-11 noiembrie se vor derula inspecţii tematice în toate unităţile de învăţământ de către inspectorii şcolari şi inspectorii şcolari de specialitate fiind monitorizare rapoarte de control pentru anul anterior de studiu. Acest tip de inspecţie este programat şi în perioada 17-21 decembrie.
Între 12-30 noiembrie se vor repeta inspecţiile tematice de specialitate, pe arii curriculare. Vor fi vizitate unităţi de învăţământ din Bucureşti de către inspectorii de specialitate şi profesorii metodişti. Acest tip de inspecţii este programat şi în intervalul 10-14 decembrie.
Între 3 şi 7 decembrie se vor derula inspecţii şcolare generale în unităţi de învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din Bucureşti. Acestea vor fi efectuate de către inspectori şcolari şi inspectori şcolari de specialitate.
În perioadele 1-26 octombrie, 12-16 noiembrie şi 10-14 decembrie se vor organiza inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice, de evaluare a cadrelor didactice debutante. Acestea se vor desfăşura conform graficului de inspecţii realizat de inspectorii şcolari de specialitate, pe discipline de studiu. Vor fi întreprinse de către inspectorii de spcialitate şi profesorii metodişti.
Graficul complet al inspecţiilor îl puteţi consulta aici.


Profesor: Roxana CERCEL

joi, 20 septembrie 2012

Mesajul public transmis de Victor Ponta lui Daniel Funeriu


În şedinţa Guvernului de miercuri, 19 septembrie, premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, să pregătescă pentru anul următor un sistem de şcolarizare care să protejeze copiii şi părinţii, apreciind că formula clasei pregătitoare iniţiată de fostul ministru, Daniel Funeriu reprezintă o „harababură şi o prostie.” Premierul a precizat că doreşte să transmită acest mesaj în mod public în prezenţa jurnaliştilor.
„Eu în continuare susţin că harababura şi dezastrul generat de fostul ministru Funeriu cu clasa pregătitoare reprezintă o harababură şi o prostie şi vă susţin în continuare pentru a repune lucrurile în ordinea lor normală: clasă pregătitoare la grădiniţă. La cinci ani jumate îl trezeşti (pe copil) la 7 dimineaţa, îl ţii opt ore... asta numai supraoamenii de tip Funeriu sunt capabili, noi ceilalţi, oamenii obişnuiţi, nu avem asemenea pretenţii, dorim să avem grijă de copii, nu să ne batem joc de copii. Dacă nu au reuşit să ăşi ducă cele 50 milioane lei la firmele lor, cred că nu mai au niciun interes în clasa pregătitoare” a transmis Victor Ponta.

Profesor: Roxana CERCEL

miercuri, 19 septembrie 2012

Bani pentru cercetare ştiinţifică

Pe Platforma de Fizică Bucureşti-Măgurele se va construi Centrul de Cercetări Ştiinţifice Extreme Light Infrastructure – Nucleare Physics (ELI-NP), proiect finantat de Comisia Europeană cu 180 milioane de euro, in prima faza.

Comisarul European pentru politica regională, Johannes Hahn, a afirmat: „Acesta este exact tipul de proiect pe care ne dorim să îl vedem mai des în viitor. El are menirea de a impulsiona cercetarea ştiinţifică şi inovarea. Vrem să lansăm mai multe astfel de proiecte în viitor, cu o evidentă valoare adăugată, pentru a ne asigura că fiecare euro este cheltuit în mod inteligent.”

Proiectul va avea rolul unei platforme paneuropene ce va cuprinde discipline ştiinţifice şi domenii inovatoare precum fizica fundamentală, fizica nucleară, astrofizica, ştiinţele materialelor şi ştiinţele vieţii. Acest proiect presupune o cale sigură de integrare a învăţământului superior în spaţiul european al cercetării ştinţifice de vârf şi de avangardă.

ELI-NP este parte a proiectului Extreme Light Infrastructure unul dintre proiectele e maximă prioritate pentru Uniunea Europeană.

Costul total al proiectului finanţat de Comisia Europeană este de 356 milioane de euro. Din această sumă, 180 de milioane de euro, pentru prima fază a proiectului au fost aprobate.

Profesor: Roxana CERCEL

marți, 18 septembrie 2012

Discursul secretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, Stelian Fedorca la început de an şcolar

Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Stelian Fedorca a susţinut un discurs oficial cu ocazia festivităţii de deschidere a noului an şcolar. Mesajul secretarului de stat s-a adresat elevilor, părinţilor şi profesorilor.

Prelegerea secretarului de stat, Stelian Fedorca, s-a deschis cu sublinierea celor două situaţii inedite ale anului şcolar 2012-2013: clasa pregătitoare şi bacalaureatul profesional.

Ca şi doamna ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu, domnul Stelian Fedorca este de părere că această nouă structură alipită învăţământului primar a creat numeroase probleme din cauza lipsei de spaţiu în şcoli, a achiziţionării de moblier sau a necesităţii pregătirii cadrelor didactice, dar eforturile susţinute din partea şcolilor au făcut ca elevii să fie aşteptaţi în condiţii cât mai bune. De asemenea, a făcut referire la extinderea programului after-school sau de integrare a celor mici în regim semi-internat.

Domnul secretar de stat pentru învăţământ preuniversitar ne asigură că după primul semestru vor avea o situaţie clară a punctelor tari, dar şi a celor slabe în ceea ce priveşte clasa pregătitoare, astfel să se poată lua decizia dacă clasa pregătitoare va rămâne la şcoală sau se va întoarce la grădiniţă.

Această structură nu va dispărea, Stelian Fedorca fiind de părere că integrarea timpurie a copiilor în sistemul educaţional duce la creşterea şanselor unei adaptări adecvate la viaţa socială şi la o utilizare corectă şi productivă a propriei inteligenţe.

Despre bacalaureatul profesional, Stelian Fedorca, consideră că este „o şansă în plus pentru ca toţi aceia care doresc să se angajeze să poată fi primiţi cu mai multă deschidere pe piaţa muncii.”

„Decizia de a ajusta actuala formă de examinare naţională la sfârşitul celor douăsprezece clase de studiu a venit în urma unei analize profunde legate de rezultatele înregistrate în ultimii doi ani de Bacalaureat. Am constat cu mâhnire că elevii de la profilul tehnologic au fost discriminaţi în mod constant şi cu bună ştiinţă. În timp ce la profilurile vocaţional şi teoretic rata de promovare a depăşit 80%, la profilul tehnologic abia a atins 25%. Un răspuns clar al acestei situaţii este dat de gradul de dificultate ridicat al subiectelor în raport cu pregătirea elevilor de la profilul tehnologic. Aceştia fac foarte puţine ore de matematică sau fizică, de pildă, dar fac 513 ore din materiile de specialitate. Nici măcar una din aceste materii nu se regăsea în lista disciplinelor pe care puteau să le susţină la Bacalaureat. Acesta este un exemplu despre ceea ce înseamnă să iei decizii de sus, arbitrare şi politice, uitând să ţii cont sau nepăsându-ţi de ceea ce se întâmplă, pe termen lung, cu aceşti copii care finalizează un ciclu de studii” a explicat în cuvântul oficial secreatrul de stat, Stelian Fedorca.

În încheiere domnul secretar de stat, Stelian Fedorca a urat tuturor un an plin de realizări, succes la examene şi la evaluări şi, de asemenea, a reamintit valorile care trebuie să stea la baza formării oricărui individ: prietenia, adevărul şi frumosul, binele şi iubirea!!!

Profesor: Roxana CERCEL

luni, 17 septembrie 2012

Clasa pregătitoare rămâne în aceeaşi structură şi la anul

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat într-o emisiune televizată că clasa pregătitoare va rămâne şi la anul în aceeaşi structură, iar pregătirile vor începe chiar de săptămâna aceasta.

Ministrul Educaţiei a remarcat că mutarea clasei pregătitoare în şcoli a creat situaţii alarmante, s-au desfiinţat laboratoare sau cancelarii pentru a se crea spaţii pentru această structură.

„La jumătatea anului va trebui să facem o evaluare să vedem dacă este necesar să mergem în şcoli. Ar fi trebuit amenajat şi un spaţiu de joacă. Vom face o analiză foarte atentă. Cred că trebuie să rămână în cadrul învăţământului obligatoriu. Avem mai puţini elevi în şcoala preuniversitară. Dar reducerea aceasta este uniformă. Nu este normal să desfiinţăm în alte zone cancelaria sau un laborator. Într-o şcoală este bine ca un copil de 6 ani să fie cu unul de 9 ani. Şi pe mine mă îngrijorează că va fi cu unul de 16 ani” a declarat ministrul.

Totodată, ministrul a vorbit şi despre un program after-school.

„Aş vrea să rog directorii să se gândească la programul after-school, într-un spaţiu pe care primăria l-ar pune la dispoziţie. În viitor, ar trebui să începem înscrierea mult mai devreme şi să lăsăm părinţii să aleagă. Să ne organizăm mai bine şi din timp. Trebuie să începem de săptămâna viitoare pregătirea pentru clasa pregătitoare de anul viitor. Dacă aş compara şcolile de astăzi cu ce aveam acum 10 ani suntem într-o situaţie mai bună, eforturi s-au făcut. Resursele insuficiente acordate au făcut ca ministerul să nu poată să acopere nevoile” a precizat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Profesor: Roxana CERCEL

vineri, 14 septembrie 2012

Manualele şcolare vor fi înlocuite cu ebook-uri

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, de curând, că manualele electronice reprezintă o necesitate pentru şcoala românească. Manualele tradiţionle ar urma să fie schimbate cu ebook-uri după ce programele şcolare vor fi modificate.

„În învăţământul superior am introdus acest sistem de mai mulţi ani şi a fost extrem de bine primit de studenţi astfel încât cred că şi manualul electronic va fi recepţionat cu atractivitate de elevi. Dacă vor fi introduse aceste ebook-uri, elevii ar scăpa de greutatea ghiozdanului, care a fost de foarte multe ori invocată de părinţi, de presă, şi în general, de oamenii şcolii. În al doilea rând, cred că generaţia tânără este mult mai atrsă de lucruri noi. Un manual electronic ar fi un element de noutate şi ar fi recepţionat pozitiv. În al treilea rând, că prin programele de informatizare pe care le-am avut începând din 2000 încoace foarte multe lecţii sunt în format electronic. Practic, acest material didactic ar putea să fie în continuare pus la dispoziţia elevilor şi, cu infrastructura necesară, ar putea să-l folosească” a explicat Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educaţiei a precizat că nu se poate pronunţa cu privire la data când vor fi introduse manualele electronice, pentru că deocamdată trebuie schimbate programele şcolare.

Cu siguranţă că introducerea manualelor electronice ar redeştepta spiritul şi interesul elevilor către studiu, venind în întâmpinarea modului de viaţă modern pe care deja aceştia îl au. Maniera electronică de studiu cred că ar fi foarte atractivă pentru elevi, simplificându-le foarte mult accesul şi modul de învăţare.

Profesor: Roxana CERCEL

joi, 13 septembrie 2012

Începutul anului şcolar în diferite colţuri ale lumii

Începutul anului şcolar este stabilit, în diferite zone ale lumii, în funcţie de climă sau de cultura respectivului spaţiu geografic.

În zonele reci din emisfera nordică, şcolile îşi deschid porţile fie la sfârşitul lunii august, fie la începutul lunii septembrie. În emisfera sudică a Pământului, unde temperaturile sunt mai ridicate, elevii sunt aşteptaţi la şcoală pentru deschiderea unui nou an şcolar în lunile ianuarie sau februarie.

În Rusia, în mod tradiţioanal, şcoala se deschide de „Ziua cunoştinţelor” care se sărbătoreşte la 1 septembrie. Acest fapt s-a stabilit încă din 1935.

În Australia şcolile încep fie în ultimele zile din ianuarie, fie în primele zile din februarie, odată cu debutul anului calendaristic.

În Noua Zeelandă anul şcolar debutează la data de 1 februarie, dacă aceasta nu cade într-o zi de vineri, sâmbătă sau duminică. În cadrul ceremoniei de deschidere a anului şcolar se organizează dansuri războinice, cântece şi discursuri inspirate din cultura populaţiei indigene Maori.

În Insulele Samoa din sudul Oceanului Pacific anul şcolar se deschide la 1 martie.

În Statele Unite ale Americii şi în Canada, anul şcolar se deschide, de obicei, după Ziua Muncii, care se sărbătoreşte în prima zi de luni din septembrie. În Costa Rica, din cauza temperaturilor ridicate, anul şcolar se inaugurează aproape odată cu cel calendaristic, în luna februarie. Ziua de deschidere a anului şcolar se modifică de la an la an asigurându-se întotdeauna 200 de zile calendaristice destinate studiului.

În India, care este o patrie a tradiţiilor, anul şcolar se inaugurează în lunile aprilie sau iunie în funcţie de obiceiurile locale. Boboceii sunt aşteptaţi în sălile de clasă cu rechizite şi dulciuri, dar şi cu... umbrele colorate care vestesc începutul sezonului musonic.

Profesor: Roxana CERCEL

miercuri, 12 septembrie 2012

Clasa pregătioare nu se amână

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că, deşi proiectul de lege privind amânarea aplicării măsurii introducerii clasei pregătitoare a trecut de Camera Deputaţilor, aceasta va intra în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013.

Proiectul de lege prin care deputatul Mircia Giurgiu a cerut amânarea aplicării măsurii introducerii clasei pregătitoare, pe motiv că aceasta nu ar putea fi implementată începând cu anul şcolar 2012-2013, a trecut luni de Camera Deputaţilor, prin adoptare tacită.

"Clasa pregătitoare rămâne parte a învăţământului obligatoriu. Aşa spune legea şi nimeni nu este mai presus de lege. Iniţiativa legislativă a deputatului Giurgiu a indus multă lume în eroare, dar ea a trecut de Camera Deputaţilor. Camera nu este, însă, decizională. Camera decizională este Senatul şi sigur acest lucru nu va rămâne aşa", a precizat Ecaterina Andronescu.

Pentru acest act normativ camera decizională este Senatul. Deci, clasa pregătitoare nu se amână... deocamdată.

Profesor: Roxana CERCEL

marți, 11 septembrie 2012

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului lansează un program de burse doctorale

Reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc informează că au lansat un program de burse doctorale, cu scopul de a „stimula cercetarea ştiinţifică riguroasă asupra perioadei regimului comunist din România”.

Începând cu anul universitar 2012-2013, IICCMER va pune la dispoziţia tinerilor doctoranzi un număr de cinci burse. Acestea vor purta numele unor personalităţi emblematice ale rezistenţei anticomuniste: Regele Mihai I, Elisabeta Rizea, Monica Lovinescu, Corneliu Coposu şi Doinea Cornea.

Fiecare dintre cele cinci burse oferite vizează o temă distinctă, stabilită în corelaţie cu specificul celor cinci figuri marcante amintite.

Bursa „Elisabeta Rizea” propune subiectul mecanismul represiv şi al mişcării de rezistenţă, iar bursa „Regele Mihai I” urmăreşte tematica organizării şi funcţionării instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarearegimului comunist.

Principalele direcţii de cercetare propuse de bursa „Monica Lovinescu” sunt fenomenul exilului românesc şi politica externă a României în timpul regimului comunist.

Prezentarea aspectelor referitoare la viaţa cotidiană în timpul regimului comunist va fi integrată bursei „Corneliu Coposu”, iar retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele pastice şi muzica vor fi direcţionate bursei „Doina Cornea”.

Cele cinci burse oferite de IICCMER au o valoare netă de 1500 de lei pe lună şi sunt acordate pe durata unui an universitar, adică 9 luni. Pentru aceste burse sunt eligibili candidaţii în vârstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscrişi la doctorat în anul universitar 2012-2013, în cadrul unei universităţi acreditate din România. Cei interesaţi pot depune aplicaţia până la data de 10 octombrie 2012.

Profesor: Roxana CERCEL

luni, 10 septembrie 2012

Consfătuirile cadrelor didactice din Municipiul Bucureşti

În primele zile ale lunii septembrie se organizează consfătuirile cadrelor didactice. Aceste întâlniri sunt conduse de inspectorii de specialitate, pe discipline, care, printre altele, trasează profesorilor indicaţiile necesar de urmat în noul an şcolar.

În cadrul consfătuirilor se analizează activităţile din anul şcolar precedent, se dezbat aspecte cu privire la legislaţia din învăţământul preuniversitar, dar şi metode de îmbunătăţire a actului educaţional.

Aceste întâlniri se desfăşoară în toate judeţele, fiind programate în diverse zile pe discipline.

La Bucureşti consfătuirile sunt organizate în intervalul 7-25 septembrie 2012.

Învăţământ preşcolar, 14.09.2012, ora 9:00, C.N. „Matei Basaran”, insp. de specialitate: Beldianu Cristina, Banu Dana, Matei Georgeta.

Învăţământ primar, 11.09.2012, ora 9:00-11:00 clasele I-IV, ora 11:30-15:00 clasa pregătitoare, C.N. „Ghe. Lazăr”, insp. de specialitate: Ioniţă Daniela, Pacearcă Ştefan, Radu Daniela.

Limba şi literatura română, Literatură universală, Limbi clasice, 07.09.2012, ora 12:30, C.N. „Ghe. Lazăr”, insp. de specialitate: Cârstea Mihaela.

Limba franceză, spaniolă, italiană, portugheză, rusă, 13.09.2012, ora 9:00, Liceul Bilingv „M. de Cervantes”, insp. de specialitate: Anghel Clementina.

Limba engleză, germană, japoneză, chineză, 13.09.2012, ora 10:00, C.N. „Ghe. Şincai”, insp. de specialitate: Bujan Maria.

Matematică, 10.09.2012, ora 10:00, C.N. „Ghe. Şincai”, insp. de specialitate: Vrânceanu Gabriel, Şontea Ovidiu.

Fizică, 13.09.2012, ora 11:00, C.N. „Ghe. Lazăr”, insp. de specialitate: Stoica Victor.

Chimie, 13.09.2012, ora 08:30, C.N. „Ghe. Lazăr”, insp. de specialitate: Doicin Luminiţa Irinel.

Biologie, 14.09.2012, ora 09:00, C.N. „Ghe. Lazăr”, insp. de specialitate: Arinis Ioana.

Istorie, 07.09.2012, ora 09:30, C.N. „Ghe. Lazăr”, insp. de specialitate: Manea Mihai.

Discipline socio-umane, 07.09.2012, ora 13:00, C.N. „Mihai Viteazul”, insp. de specialitate: Zaschievici Liliana.

Religie, 07.09.2012, ora 09:00, C.N. „Ghe. Lazăr”, insp. de specialitate: Dogaru Gheorghe.

Geografie, 07.09.2012, ora 10:00, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie, Amf. George Vâlsan, insp. de specialitate: Şerban Cătălina.

Arte (plastice, vizuale), 07.09.2012, ora 09:00, Liceul Bilingv „M. de Cervantes”, insp. de specialitate: Curcan Adrian.

Arte (muzică), 13.09.2012, ora 11:00, profesorii din şcolile gimnaziale ora 12:00, C.N de Artă „Dinu Lipatti”, insp. de specialitate: Băcioiu Aneta.

Învăţământ special, 12.09.2012, ora 13:00, Şcoala Deficienţi de Vedere, insp. de specialitate: Cozma Romeo.

Informatică, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 12.09.2012, ora 09:00, C.N. „Mihai Viteazul”, insp. de specialitate: Penea Ştefania.

Discipline tehnice, 12.09.2012, ora 09:00 – învăţământ liceal, ora 11:00 – învăţământ gimnazial, C.T. „Mihai Bravu”, insp. de specialitate: Lichiardopol Gabriela, Pişleagă Florina.

Discipline economice, 12.09.2012, ora 08:30, C.Ec. „A.D. Xenopol”, insp. de specialitate: Capotă Valentina.

Educaţie fizică şi sport, 14.09.2012, ora 09:00, C.N. „Ghe. Şincai”, insp. de specialitate: Oprea Laurenţiu.

Proiecte educaţionale, 14.09.2012, ora 09:30, C.N. „Sf. Sava”, insp. de specialitate: Mateiciuc Cristiana, Mexi Camelia.

Proiecte şi programe educative şi extraşcolare, Directorii cluburilor copiilor, 18.09.2012, ora 09:00, Şc. Sup. Comercială „N. Kretzulescu”, insp. de specialitate: Şişman Mirela.

Dorim tuturor profesorilor la început de an şcolar multă sănătate, putere de muncă, rezultate bune şi satisfacţii!!!

Profesor: Roxana CERCEL

vineri, 7 septembrie 2012

Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat

Procentul elevilor care au promovat examenul naţional de bacalaureat 2012 sesiunea august-septembrie conform centralizării realizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare este de 25,49% după contestaţii, în creştere cu 1,19% faţă de procentul înregistrat înainte de depunerea contestaţiilor.

Faţă de sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat din 2011 se constată o majorare a ratei de promovabilitate cu 5,07%. Exprimat în cifre, rezultatul examenului de bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2012 este de 21.701 elevi promovaţi dintr-un total de 85.146 candidaţi prezenţi. Dintre aceştia, 24.244 provin din promoţiile anterioare.

Din numărul total de candidaţi prezenţi, 63.206 au fost respinşi, 14.296 nu s-au prezentat, iar 239 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Dintre judeţele cu rată ridicată de promovare amintim: Giurgiu (50,22%), Gorj (38,79%), Suceava (38,01%), Constanţa (36,10%) şi Vaslui (35,13%).

Numărul foarte mare de elevi respinşi la examenul de bacalaureat impune măsuri urgente de remediere a acestei situaţii. Bacalaureatul profesional pare a fi o soluţie oportună pentru elevii care nu reuşesc să promoveze examenul clasic, chiar după mai multe încercări.

Rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, le puteţi consulta aici.

Prof. Roxana CERCEL

joi, 6 septembrie 2012

Organizarea şedinţelor publice din perioada 6-7 septembrie

În zilele de 6 şi 7 septembrie au loc şedinţele publice pentru repartizarea candidaţilor conform Art. 158 din Metodologia aprobată prin OMECTS 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Vor fi repartizate posturi pentru titulari în cazul completării de normă sau detaşare, suplinitori şi posturi pentru plata cu ora.

În sectorul 1, şedinţa publică se va desfăşura la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3, „N. Titulescu”. Aici se vor repartiza posturi pentru titulari (completări de normă sau detaşări) şi pentru suplinitori la disciplinele matematică, fizică, chimie şi informatică în ziua de 6 septembrie în intervalul 9:30-19:00, şi, de asemenea, se vor repartiza posturi pentru plata cu ora.

În sectorul 2, şedinţa publică se va ţine la Şcoala Gimnazială Nr. 24 pentru repartizarea posturilor de ingineri şi maiştri instructori.

În sectorul 3, şedinţa publică se va desfăşura la Colegiul Naţional „Matei Basarab”. Aici se vor repartiza posturi pentru titulari (completare de normă, detaşare), suplinitori şi pentru plata cu ora la disciplinele educatoare, învăţători şi educaţie fizică şi sport.

În sectorul 4, şedinţa publică se va organiza la sediul Inspectoratului şcolar al sectorului 4. Aici se vor repartiza posturi pentru disciplinele biologie, religie şi discipline teologice, psihopedagogie specială, terapie educaţională complexă şi integrată şi kinetoterapie.

În sectorul 5, şedinţa publică de repartizare a posturilor se va ţine la Inspectoratul şcolar al sectorului 5. Posturile disputate aici vor fi pentru disciplinele economice, arte vizuale, consiliere psihopedagogică, cultură civică, economie şi educaţie antreprenorială, educaţie muzicală, educaţie muzicală specializată, filosofie, logică, argumentare şi comunicare, geografie, istorie, psihologie, sociologie.

În sectorul 6, şedinţa publică se va desfăşura în sala de sport a Liceului Economic „Costin Kiriţescu”. Disciplinele arondate sectorului 6 sunt limba şi literatura română, limba engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză, rromani, latină, italiană, japoneză, profesori documentarişti.

Lista posturilor repartizabile o găsiţi aici.

Prof. Roxana CERCEL

miercuri, 5 septembrie 2012

Bacalaureatul profesional, o soluţie optimă pentru elevii care nu doresc facultate

În condiţiile în care examenul de bacalaureat a devenit o grea încercare pentru elevi, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu vine în sprijinul acestora cu o propunere destul de incitantă: bacalaureatul profesional.

Senatorii din Comisia de învăţământ au discutat propunerea Ministerului Educaţiei privind bacalaureatul profesional. Acest tip de examen permite absolvenţilor integrarea pe piaţa muncii, dar nu se pot înscrie la facultate. Această soluţie se impune din cauza rezultatelor foarte scăzute din ultimii ani la examenul de bacalaureat şi, implicit, din cauza reticenţei angajatorilor faţă de tinerii care nu au diplomă de bac.

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu ne informează că bacalauteatul profesional are în comun cu bacalureatul clasic probele de competenţă. Apoi cei care au optat pentru bacalaureatul profesional vor susţine un proiect şi o probă scrisă la disciplina Educaţie antreprenorială, care va fi comună tuturor liceelor. Mai mult, dacă cineva optează într-o sesiune pentru bacalaureatul profesional şi peste o sesiune sau două se răzgândeşte şi doreşte învăţământ superior, îşi poate continua studiile susţinând diferenţa de probe, completându-şi astfel examenul de bacalaureat clasic. Pentru susţinerea acestui tip de examen se pot înscrie şi absolvenţii de licee teoretice.

În sfârşit se întrevede o luminiţă de speranţă la capătul tunelului pentru elevii care susţin de ceva sesiuni acest examen şi uneori pică pentru câteva sutimi sau pentru că nu au reuşit să obţină minim media 6,00 deşi notele lor defalcate pe discipline sunt peste 5,00.

Prof.: Roxana CERCEL

marți, 4 septembrie 2012

Structura anului şcolar 2012-2013

Anul şcolar 2012-2013 s-a amânat cu o săptămână, ceea ce înseamnă că va însuma 35 de săptămâni de cursuri. Cursurile claselor terminale de liceu se încheie în data de 31 mai 2013, anul şcolar va avea 37 de săptămâni pentru acestea, din care 33 de săptămâni de cursuri, 4 săptămâni fiind dedicate examenului de bacalaureat.

Cursurile claselor a VIII-a se vor încheia pe data de 14 iunie 2013. Anul şcolar are 35 de săptămâni, din care una este dedicată desfăşurării evaluării naţionale.

Anul şcolar 2012-2013 începe pe data de 1 septembrie 2012, se încheie pe data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează (conform ordinului de ministru 3794/24.04.2012):

Semestrul I

Cursuri – luni, 17 septembrie – vineri, 21 decembrie 2012

În perioada 29 octombrie – 4 noiembrie, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie, 2013

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 21 aprilie 2013

Cursuri – luni, 22 aprilie 2013 – vineri, 21 iuni 2013

Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 8 septembrie 2013.

Săptămâna 1-5 aprilie 2013 din semestrul al II-lea este săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Săptămâna altfel”, având un orar specific.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012.

Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar.

Prof. Roxana CERCEL

luni, 3 septembrie 2012

O oază de cultură şi spiritualitate

Anul acesta, toamna a adus bucurie pentru cei care îşi doresc spaţii de desfătare spirituală. Tânărul şi întreprinzătorul deputat Alina Gorghiu a lansat şi a dus la bun sfârşit împreună cu echipa ei, un proiect foarte, foarte frumos: deschiderea unei biblioteci cu acces gratuit.

În urma campaniei „Donează o carte” s-au adunat peste 4000 de volume care îşi aşteaptă cititorii la biblioteca inaugurată, sâmbătă, 1 septembrie, unde accesul este gratuit pentru toti cei care iubesc cărţile. Locaţia acestui nou centru de cultură este situată în Calea 13 Septembrie nr. 201, sector 5.

Momentul inaugural a fost completat de o antrenantă piesă de teatru, „Gardienii se întorc”, pusă în scenă de actorii Teatrului Masca pe platoul Academiei Militare, care pentru o oră a devenit foarte primitor şi plin de viaţă: copii, tineri şi bătrâni deopotrivă au primit cu bucurie şi interes momentul cultural.

Foarte frumos proiectul, iar prezenţa numeroasă la eveniment a dovedit că oamenii sunt însetaţi de cultură şi dornici de frumos.

Felicitări iniţiatorilor!!!

Prof. Roxana CERCEL