joi, 31 mai 2012

Modificări ale Legii Educaţiei Naţionale...

În şedinţa de miercuri 30 mai Guvernul a aprobat proiectul de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Principalele modificări propuse de Guvern vizează realiniarea unor realităţi care nu au fost luate în calcul în momentul adoptării Legii Educaţiei. Aceste modificări urmăresc efectivul claselor de elevi care, la nivel maximal (25 de elevi), nu poate să fie depăşit în situaţii excepţionale, selectarea personalului didactic calificat pentru clasa pregătitoare, respectiv formarea pe un curriculum special a cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare.

Potrivit proiectului de act normativ aprobat ieri, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona, în situaţii excepţionale, sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti. Această ajustare a cadrului legislativ permite, de exemplu, înscrierea unui elev după începerea anului şcolar într-o clasă care are efectivul la limita maximă, dar care este unică pe nivelul respectiv sau are o specializare unică. Un alt efect benefic este posibilitatea funcţionarii claselor sub efectivul minim (în situaţii temeinic motivate) în zonele izolate din mediul rural sau peste efectivul maxim, în zonele aglomerate din mediul urban.

De asemenea, demersul legislativ aprobat de MECTS permite asigurarea încadrării cu personal didactic titular la clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii personalului didactic titular de la o unitate de învăţământ la alta, precum şi dintr-o localitate în alta, pe tot parcursul anului şcolar.

Vreau să cred că în curând mobilitatea personalului didactic titular de la o unitate şcolară la alta va fi posibilă şi pentru profesori, nu numai pentru învăţători în condiţiile în care aceştia sunt angajaţi ai sistemului şi nu ai unei şcoli.

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

miercuri, 30 mai 2012

Începe a doua sesiune a concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional...

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite ordinul nr. 4171/24.05.2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a. Acest ordin a fost publicat în Monitorul Oficial nr 362 din 29 mai 2012.

Astfel pe data de 5 iunie va fi afişat programul oarar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestei instituţii.

În intervalul 6-17 iunie se va completa formularul de selecţie online, în aplicaţie informatică.

Pe 18 iunie se vor afişa rezultatele candidaţilor admişi după această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.

Între 19-27 iunie se va depune portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat.

În perioada 2-11 iulie se vor evalua portofoliile candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS.

Pe 12 iulie are loc validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor. De asemenea, se vor transmite către inspectoratele şcolare rezultatele selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar.

Între 13-19 iulie se vor despune contestaţiile la inspectoratul şcolar, respectiv la MECTS.

Pe 24 iulie se vor transmite de către MECTS rezultatele constestaţiilor la inspectoratul şcolar.

În intervalul 25-26 iulie inspectoratele şcolare vor întocmi listele care vor cuprinde candidaţii promovaţi şi le vor înainta către MECTS.

Pe 31 iulie va fi emis ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Nu ştiu dacă această nouă „procedură” privind constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional adună laolaltă cele mai competente persoane pentru manageriat sau dacă acestea ar trebui să fie criteriile prin care un candidat poate să devină director, însă dacă tot există (procedura)... e bine că se oferă mai multe şanse spre dobândirea statutului de expert, astfel încât toţi cei care n-au fost suficient de informaţi sau abilitaţi să obţină această calitate în prima etapă, li se oferă şi alte ocazii.

Poftiţi de serviţi titluri nobiliare!!!

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

marți, 29 mai 2012

Au început înscrierile pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2012...


În perioada 28-30 mai prin completarea unei fişe de inscriere tipizată elevii din anii terminali şi cei care au finalizat liceul în anii trecuţi, dar nu au promovat examenul de bacalaureat sunt înregistraţi pentru susţinerea acestei evaluări.

Pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a cursurile se încheie la data de 1 iunie.

În intervalul 11-27 iunie elevii înscrişi la examenul de bacalaureat vor susţine competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă, într-o limbă de circulaţie internaţională şi competenţele digitale.

În 2 iulie 2012 încep probele scrise, care debutează cu limba şi literatura română, urmate de limba şi literatura maternă în 3 iulie, apoi proba obligatorie a profilului la data de 4 iulie şi în final proba la alegere a profilului şi a specializării care va fi susţinută în data de 6 iulie.

Rezultatele se vor afişa pe 8 iulie.

Contestaţiile se vor putea depune pe 9 iulie între orele 8,00-12,00, iar pe 13 iulie se vor afişa rezultatele finale.

Potrivit unei circulare a Ministerului Educaţiei, o proba de la Bacalaureatul 2012 costa 39 de lei, pentru elevii care susţin pentru a treia oară acest examen, iar daca un elev trebuie să susţină toată sesiunea, trebuie să plătească 230 de lei.

De asemenea, elevii care sunt prinşi că au încercat să copieze vor fi eliminaţi din examen şi nu vor mai putea să repete probele mai devreme de toamna anului viitor.

Aşa că, dragi elevi, învăţaţi cât vă mai permite timpul rămas şi nu recurgeţi la infracţiuni pentru că acestea vă vor costa atât bani, cât şi timp!!!

Succes tuturor!

Roxana Cercel

OCD-PNL4

luni, 28 mai 2012

Au fost majorate locurile bugetate pentru licenţă, masterat şi doctorat...


Miercuri, 23 mai 2012 guvernul a decis creşterea numărului de granturi în învăţământul superior pentru anul 2012-2013 comparativ cu proiectul propus anterior de fostul guvern.

Pentru învăţământul superior de licenţă vor fi alocate 62.400 locuri finanţate de stat, la masterat vor fi 35.600, la rezidenţia 4000 de locuri, iar la doctorat 3000 de locuri.

Din punctul meu de vedere măsura aceasta este salutară. Majorându-se locurile bugetate, copiii îşi vor îndrepta serios atenţia spre universităţile de stat, iar după admitere păstrarea locului bugetat va încuraja competiţia şi, implicit, performanţa. Pe de altă parte, e bine că se oferă mai multe şanse pentru cei care întra-adevăr doresc să aprofundeze cunoştinţe despre un domeniu sau altul. De exemplu, acum 2 ani într-o universitate de prestigiu bucureşteană, pentru examenul de admitere la doctorat au fost alocate 7 locuri bugetate pentru vreo 200 de candidaţi. Oare cum să se fi făcut selecţia celor 7 proiecte propuse spre cercetare astfel încât să fie pe deplin corectă şi mulţumitoare???

Pentru învăţământul preuniversitar Cabinetul Ponta a alocat 665.000 locuri pentru preşcolari, 925.000 pentru învăţământul primar şi 900.000 pentru gimanzial. Pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal, s-au decis 210.000 locuri la zi, iar pentru seral 17.000. Pentru învăţământul profesional s-au prevăzut 20.000 locuri pentru clasa a X-a la zi şi 10.000 pentru seral.

Ciferele de şcolarizare au fost finalizate de Ministerul Educaţiei şi au fost date publicităţii miercuri 23 mai 2012, deşi acestea ar fi trebuit să fie gata până la 1 martie 2012.

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

sâmbătă, 26 mai 2012

Vesti bune din domeniul educatiei...

Ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Pop, a declarat că a semnat un ordin prin care vor creşte cu aproape 15% sumele alocate pentru plata membrilor comisiilor de bacalaureat şi de la testele naţionale.

"În mare parte, colegii noştri vor avea creşteri de aproximativ 15%. Cred că se vede un prim pas către o intrare în normalitate în aşa fel încât colegii noştri să fie mult mai interesaţi de această activitate", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, a fost pregătit și un memorandum care prevede deblocarea a aproximativ 5.000-5.500 de posturi în învăţământul preuniversitar, memorandum care va intra în discuţie în următoarea şedinţă de guvern.

În ceea ce priveşte învăţământul universitar, Pop a precizat că lucrează la o hotărâre de guvern care speră să intre în şedinţa executivului peste două săptămâni şi care prevede deblocarea a 2.000-2.400 de posturi în universităţi.

Ministerul Educaţiei a precizat că deblocarea posturilor în învăţământul superior nu înseamnă acordarea de bani suplimentari întrucât universităţile au aceste sume, dar nu au posibilitatea să facă angajări pe posturi.

Asadar, vesti bune din domeniul educatiei.Adevarul este ca deblocarea posturilor din invatamant se impune a fi facuta cat mai urgent, pentru ca, in ultimii ani pe locul celor care s-au pensionat sau au demisionat nu a mai fost angajat nimeni.

Asteptam hotararea de guvern pentru ca aceste masuri sa poata fi puse in practica…

Profesor Cristian Bebe

Secretar Comisie Educatie PNL Bucuresti