miercuri, 5 februarie 2014

Profesorii suplinitori pot solicita prelungirea contractului de muncă dacă au obţinut cel puţin nota 7,00 la titularizare în anii 2013, 2012 sau 2011

Conform OMEN 5451 din 12.11.2013 privind Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 este prevăzută prelungirea duratei contractelor de muncă pentru cadrele didactice suplinitoare în anul şcolar 2013-2014 după cum urmează:
Capitolul VIII Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011.
Art. 57 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011, conform prezentei Metodologii. 
(2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2012 şi/sau 2013, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) în specialitatea postului, care au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Cererile adresate, de cadrele didactice netitulare, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în vederea modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, respinse la nivelul unităţilor de învăţământ, se iau în considerare pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se ia în calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2012-2013. La medii de repartizare egale se ia în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului/concursurilor de titularizare susţinute în perioada 2012-2013. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 58 alin. (10), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică. (3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2011, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi. (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cadrele didactice care au obţinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.

Pentru alte informatii privind miscarea personalului didactic 2014-2015, accesati aici.


Postat de: Prof. Roxana CERCEL

duminică, 5 ianuarie 2014

Bine v-am regasit in 2014!!!


Iată-ne din nou pe metereze într-un nou an. Acum ne îmfruptăm din ultimele bucate pregătite pentru sărbătorile de iarnă care se încheie cu Boboteaza şi Sf. Ioan. 
Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor care tocmai au trecut, vine din inimile noastre…! 
Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. 
La Multi Ani şi Un An Nou Fericit!
 

 Postat de: Prof. Roxana CERCEL

luni, 25 noiembrie 2013

În 2014 vor creşte salariile profesorilor debutanţi

Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, a declarat că, pentru anul 2014, Educația primește 13% din bugetul național, adică peste 22 de miliarde de lei, cu 2 miliarde mai mult decât în 2013, aceasta fiind cea mai mare creștere din ultimii ani. 
„Pentru că spațiul public este inundat în aceste zile de informații inexacte despre bugetul alocat Educației, o corectă informare a cetățenilor trebuie să plece de la cifre. Astfel, pentru anul 2014, Educația primește 13% din bugetul național, adică peste 22 de miliarde de lei, cu 2 miliarde mai mult decât în 2013. Este cea mai mare creștere din ultimii ani. În valoare absolută, Educația va beneficia în 2014 de cel mai mare buget din 2009 încoace, la care se pot adăuga fondurile de la Sport și Tineret, respectiv cele care îi vizează pe elevi și studenți, precum și fondurile destinate integrării tinerilor pe piața muncii." 
Remus Pricopie a precizat că salariile profesorilor debutanți, ale asistenților și ale preparatorilor vor crește cu 10%, iar subvențiile pentru cămine și cantinele din campusurile universitare vor fi majorate tot cu 10%. 
„Fiind vorba despre o creștere a bugetului, acest lucru se va reflecta și în salarizarea cadrelor didactice. Este cazul profesorilor debutanți din preuniversitar, care vor beneficia de o creștere salarială de 10%, dar și al asistenților și preparatorilor, care vor avea, de asemenea, 10% în plus la salariu. Pentru profesorii care și-au câștigat drepturile salariale în instanță, după ce au fost nedreptățiți în trecut, Bugetul pentru 2014 alocă 1,06 miliarde de lei, echivalentul a 10% din fondul de salarii. Un buget mai mare pentru Educație înseamnă și un sprijin mai consistent pentru studenți. Astfel, subvențiile pentru cămine și cantinele din campusurile universitare vor crește cu 10%."

Postat de: Prof. Roxana CERCEL

marți, 12 noiembrie 2013

Profesorii vor ca ziua de 6 ianuarie să fie zi liberă

Mai mulţi profesori vor ca ziua de 6 ianuarie 2014 să fie liberă. Aceştia au postat pe un site o petiţie prin care solicită Ministerului Educaţiei să prelungească vacanţa de iarnă a elevilor. 
Iniţiatorii petiţiei spun că în 6 ianuarie creştinii sărbătoresc Botezul Domnului Iisus Hristos (Boboteaza) şi că se cuvine ca şi elevii să fie liberi. 
"Vacanța de iarnă a anului școlar 2013-2014 se sfârșește pe 5 ianuarie. Elevii ar trebui să se prezinte la școală pe 6 ianuarie. În tradiția ortodoxă, în acea zi sunt sărbătorite: Botezul Domnului Iisus Hristos și Dumnezeiasca Arătare. Vă rugăm, cu mult respect, să aprobați prelungirea vacanței de iarnă cu două zile pentru a se putea prăznui cum se cuvine și ziua de 7 ianuarie (Soborul Sfântului Ioan Botezătorul), așa cum s-a întâmplat aproape întotdeauna, începând cu înființarea învățământului în România și așa cum binecuvântează Domnul nostru Iisus Hristos prin Biserica Ortodoxă", se arată în petiţie
Potrivit Ministerului Educaţiei, "inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar". 
Conform articolului 6, alineat (1), din Ordinul de Ministru nr. 3.818/2013 privind structura anului şcolar 2013-2014, "în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar". 
Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective. 
Pe de altă parte, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a precizat că va respecta structura anului elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr.3818/2013.

Postat de: Prof. Roxana CERCEL

luni, 4 noiembrie 2013

Elevii vor lua lecţii despre legislaţie, principii juridice şi drepturi civice, de la procurori şi judecători

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologie, Mihnea Costoiu, ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii, Oana Andreea Schmidt-Hăineală şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tiberiu - Mihail Niţu, au semnat joi, 31 octombrie, un Protocol de colaborare. 
În baza acestuia, instituţiile semnatare vor realiza un program de educare a elevilor din învăţământul preuniversitar în spiritul respectului faţă de lege, al echităţii sociale şi al atitudinii civice. Semnatarii îşi propun ca educaţia juridică să înceapă încă de la vârsta de integrare a copilului în învăţământul obligatoriu, prin facilitarea accesului la cunoştinţe elementare de drept. 
Elevii din învăţământul preuniversitar vor avea ocazia să afle direct de la specialiştii în domeniu - procurori, judecători etc. - informaţii utile legate de legislaţie, principiile şi normele civice. Elevii vor avea posibilitatea să viziteze instanţele şi parchetele, să participe la concursuri cu teme juridice, dar şi la mese rotunde. 
Procurorii, judecătorii şi personalul de specialitate care vor participa la aceste activităţi vor fi selectaţi de reprezentanţii Ministerului Public şi de cei ai Consiliului Superior al Magistraturii. 
Activitatea derulată de practicienii dreptului în temeiul prezentului protocol nu constituie activitate didactică şi se realizează în mod voluntar şi neremunerat.

Postat de: Prof. Roxana CERCEL

luni, 28 octombrie 2013

Ministrul Remus Pricopie a semnat Protocolul de cooperare cu reprezentanţii Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA şi cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a semnat miercuri, 23 octombrie, la Washington, Protocolul de cooperare cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, reprezentat de directorul Sara Bloomfield, şi cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", reprezentat de directorul general Alexandru Florian. Evenimentul a avut loc în prezenţa Primului-ministru al României, Victor Ponta. 
Obiectivul protocolului îl reprezintă stabilirea şi implementarea activităţilor educaţionale dedicate istoriei şi înţelegerii Holocaustului, la care vor contribui, deopotrivă, cele trei părţi semnatare. 
MEN va încuraja integrarea studiului Holocaustului, în special a Holocaustului din România, în curriculumul liceal şi gimnazial şi va asigura diseminarea, în sistemul de învăţământ, a broşurii care conţine rezumatul raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România. Broşura va fi realizată de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel". Ministerul Educaţiei, sub coordonarea celor două instituţii (Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite şi Institutul „Elie Wiesel"), va organiza excursii de studiu la Memorialele Holocaustului din România şi din străinătate pentru elevii de liceu şi profesorii lor. 
MEN va fi sprijinit de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", alături de care va contribui şi la organizarea unei expoziţii de afişe legate de Holocaustul din România, pentru uzul şcolilor din România. Reprezentanţii Muzeului Memorial al Holocaustului vor împărtăşi expertiza lor reprezentanţilor MEN şi ai Institutului „Elie Wiesel", iar finanţarea expoziţiei va fi suportată de către institut. Formarea specialiştilor în educaţie şi a profesorilor de liceu, care vor preda lecţii despre Holocaust, va fi asigurată de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", cu sprijinul Muzeului din Washington. În acest scop vor fi utilizate şi materiale de arhivă, fotografii, istorie orală. 
MEN, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", Muzeului Memorial al Holocaustului şi alţi parteneri naţionali şi internaţionali vor asigura personalul şi materialele didactice necesare şcolilor de iarnă şi de vară, organizate pentru specialiştii în educaţie şi pentru profesorii de liceu interesaţi de predarea acestei discipline. 
Protocolul are o valabilitate de patru ani şi intră în vigoare la data semnării.

 
Postat de: Prof. Roxana CERCEL

miercuri, 23 octombrie 2013

Studenţii români pot accesa in continuare programul de burse Fulbright

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a semnat marţi, 22 octombrie, la Departamentul de Stat de la Washington, continuarea Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul României privind schimburile educaţionale şi academice administrat de Comisia Fulbright Româno - Americană. Durata acordului este de 10 ani, de la data intrării sale în vigoare, cu posibilitatea prelungirii, automate, pentru încă 10 ani. 
În România, Comisia Fulbright Româno - Americană oferă cetăţenilor români burse de studiu şi de cercetare în universităţi de prestigiu din SUA, iar cetăţenilor americani burse de studiu şi de cercetare în universităţi româneşti de renume. Pentru cetăţenii români bursele se adresează studenţilor, la orice tip de program de studiu şi la specializări diverse, profesorilor, dar şi managerilor din mediul public şi privat. 
Până acum, inclusiv anul universitar 2013-2014, potrivit datelor, totalul beneficiarilor burselor Fulbright se ridică la 3.062, dintre care 2.020 români şi alţi 1.042 americani. Anual, iau parte la program aproximativ 10 profesori români şi tot atâţia americani, care predau şi/sau participă la proiecte de cercetare. Tot aproximativ 10 studenţi americani şi români iau parte la programele Fulbright Student, vizând studii masterale, cercetare în diverse domenii sau predarea limbii engleze. 
Programul Fullbright este un program de schimburi culturale, ştiinţifice şi educaţionale, desfăşurat de SUA în toată lumea, încă din 1946, la iniţiativa senatorului William Fulbright. Programul este coordonat, în SUA, de către Biroul Afacerilor Culturale şi Educaţionale al Departamentului de Stat. 
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, se află, în perioada 20 - 24 octombrie, într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii. Ministrul face parte din delegaţia condusă de Primul-ministru, Victor Ponta.

Postat de: Prof. Roxana CERCEL

luni, 21 octombrie 2013

Ştefan Marincea, directorul Institutului Naţional de Geologie, destituit din funcţie

Directorul Institutului de Geologie al României, domnul Ştefan Marincea, a fost schimbat miercuri, 16 octombrie, din funcție ca urmare a modului defectuos în care a gestionat și a comunicat public rezultate ale cercetărilor efectuate în zona Izvoarele-Slobozia Conachi, din județul Galați. 
Deşi a facut parte din comisia multidisciplinară constituită pentru a analiza cauzele cutremurelor care se produc în județul Galați, şi deşi se decisese ca toate concluziile sa fie comunicate în interior pentru a se formula un punct de vedere unitar, pe baza tuturor informaţiilor, domnul Marincea a decis să prezinte public rezultate parţiale, înainte de validarea şi discutarea lor în cadrul comisiei. 
Maniera neprofesionistă, dominată de ipoteze și incertitudini, în care acesta a transmis public concluzii cu privire la acest fenomen, a fost de natură să genereze panică la nivelul populației și să întrețină sentimentul de teamă și incertitudine al locuitorilor din zona respectivă. 
Acest lucru contravine rolului și statutului Institutului de Geologie al României și poate afecta credibilitatea cercetătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul instituției. 
 
 
Postat de: Prof. Roxana CERCEL

luni, 14 octombrie 2013

Modificări legate de admiterea la liceu

Admiterea în liceu se va face, din 2015, cu medie de minimum 5, a anunţat, joi, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, care a precizat că intervalul de doi ani până la intrarea în vigoare a reglementării este necesar pentru pregătirea acesteia. 
Anunţul a fost făcut de Remus Pricopie la prezentarea bilanţului anului şcolar 2012-3013 în Capitală, fiind primit cu aplauze de directorii unităţilor de învăţământ prezenţi la eveniment. 
Din anul şcolar 2013-2014, la calcularea mediei de admitere în liceu, media de la evaluarea naţională va reprezenta 75 la sută, faţă de 50 la sută în anii trecuţi, scăzând astfel la 25 la sută ponderea notelor din ciclul gimnazial.

Postat de: Prof. Roxana CERCEL

joi, 10 octombrie 2013

România şi Japonia – colaborare în domeniul seismologiei

Ministrul delegat pentru Învatamânt Superior, Cercetare Ştiinţifică si Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, care participa în aceasta perioada la Forumul Stiintei si Tehnologiei în Societate (The Science and Technology in Society Forum) de la Kyoto, a avut astazi, 9 octombrie, o întâlnire bilaterala cu ministrul japonez pentru politici stiintifice si tehnologice, Ichita Yamamoto.
Cu acest prilej, ministrul român a propus omologului nipon initierea unui program de colaborare între Japonia si România în domeniul seismologiei având în vedere experienta si traditia pe care Japonia o are în acest sector de cercetare. Propunerea de cooperare a fost primita cu deschidere si presupune schimburi de informatii stiintifice, expertiza si specialisti, respectiv sesiuni de pregatire pentru fizicienii români. 
Agenda ministrului Mihnea Costoiu a inclus si vizitarea Japan Meteorological Agency, institutie specializata în studierea fenomenelor meteorologice, cu predilectie a celor seismice si vulcanice, respectiv implementarea de solutii tehnice privind avertizarea populatiei de posibilitatea producerii unor cataclisme. În cadrul acestei vizite, ministrul delegat Mihnea Costoiu s-a întâlnit cu directorul general al Departamentului de Seismologie si Vulcanologie, Toshihiko Hashida, care a facut o prezentare a centrului national de date si a sistemelor de alerta antiseismica în situatii de cutremure sau tsunami. 
Domnul Mihnea Costoiu a apreciat programele de educatie a populatiei existente în Japonia, precum si sistemele de alertare prezentate de expertii niponi, exprimându-si dorinta ca acestea sa fie adoptate ca exemple de buna practica în tara noastra. Propunerea de colaborare în acest sens a fost agreata si la acest nivel. 
 
 
Postat de: Prof. Roxana CERCEL