joi, 30 mai 2013

Comentarii privind situaţia comparativă a simulărilor examenului de bacalaureat din anul şcolar 2012-2013 avizate de ISMBLa proba E a) şi E c) au participat mai puţini elevi la a doua simulare decât la prima, cu excepţia probei de istorie unde s-a dublat numărul de participanţi la a doua simulare faţă de prima simulare.
La toate cele trei discipline, numărul elevilor cu note mai mari sau egale cu 5 a crescut, însă semnificativă este creşterea la disciplina matematică (2866 de elevi) la istorie creşterea fiind relativă datorită faptului că numărul de candidaţi s-a dublat, însă numărul de promovaţi a fost cu 10% mai mare.
La proba de limba şi literatură română numărul de candidaţi cu note în intervalul 5-5,99 a scăzut, la matematică şi istorie a crescut. La istorie creşterea poate fi asociată cu creşterea numărului de participanţi, iar la matematică cu faptul că mulţi aflaţi în această situaţie, la prima simulare au obţinut notă sub 5.
A crescut numărul elevilor cu note cuprinse în intervalul 9-9,99 cu o creştere semnificativă la disciplina matematică, la istorie, deşi numărul de candidaţi s-a dublat, numărul de note în acest interval a scăzut.
A crescut numărul elevilor cu note de 10 la proba matematică (de aproximativ 3 ori mai multe note decât la prima simulare), la limba română şi la istorie numărul a scăzut, semnificativ la limba română.
A scăzut procentul de note de 5 şi peste 5 la a doua simulare la proba de istorie cu peste 25 de procente şi s-a înregistrat o creştere cu aproximativ 6 procente la limba şi literatura română cu 6%, şi s-a dublat procentul de note de 5 şi peste 5 la disciplina matematică.
La proba E d), proba la alegere din cadrul examenului de Bacalaureat nu s-a putut realiza o analiză comparativă faţă de prima simulare, însă din rezultatele obţinute se poate constata că elevii şi-au clarificat opţiunea pentru proba la alegere cu puţin timp înaintea perioadei simulărilor.
Au rămas ca opţiuni majore biologia (pentru real, teoretic şi tehnologic), respectiv geografia (tehnologic, servicii, resurse şi uman), cu un rezultat foarte slab (ca probă la alegere) la disciplina biologie.

Postat de: Prof. Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu