miercuri, 5 decembrie 2012

Elevii se pot transfera în timpul anului şcolar

Prin Ordinul MECTS nr. 6152/7.11.2012 s-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) privind transferul elevilor de la o unitate la alta, de la un profil la altul sau de la o specializare la alta.
Modificarea vizează Art. 135 care prevede:
„Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare la alta, de la o formă de învăţământ la alta în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care se face transferul.”
Art. 148 va avea următorul cuprins:
„Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, în următoarele situaţii:
·         La schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
·     La recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
·         La/de la învăţământul de artă sau sportiv;
·         De la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
·         De la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
·  În alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.”


Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu