marți, 15 ianuarie 2013

Graficul inspecţiilor pe semestrul al II-lea


În semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013, ISMB îşi propune să continue activitatea de inspecţie şcolară începută în semestrul trecut.
Astfel în perioada 14-25 ianuarie vor avea loc inspecţii de revenire pentru verificarea modului de realizare a planurilor de măsuri ameliorative stabilite în urma inspecţiilor din semestrul I.
În intervalul 28 ianuarie-8 februarie se vor organiza inspecţii tematice în specialitate unde se vor urmări documentele de planificare/proiectare, evaluarea şi consilierea cadrului didactic. Mai apoi, în perioada 11-22 februarie vor avea loc inspecţii tematice în toate unităţile de învăţământ pentru validarea situaţiei şcolare pe semestrul I şi proiectarea şi organizarea activităţii pe semestrul al II-lea.
Între 25 februarie şi 8 martie din nou este programată o inspecţie tematică în specialitate fiind vizate toate unităţile de învăţământ din Bucureşti. Urmează în intervalul 11-22 martie inspecţie şcolară generală, care se va repeta şi între 13-24 mai.
În perioada 25-29 martie sunt programate inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice, de monitorizare şi evaluare a cadrelor didactice debutante, profesori detaşaţi sau pretransferaţi în Bucureşti, profesori cu deficienţe constatate în demersul didactic.
Aşadar, profesorii atent monitorizaţi, vor face ca demersul didactic să devină mult mai performant.

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu