miercuri, 23 ianuarie 2013

Siguranţa elevilor în şcoli - prerogativă ministerială


Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) monitorizează atent măsurile pentru reducerea cazurilor de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar împreună cu ceilalţi factori responsabili de combaterea şi prevenirea acestor fenomene.
Siguranţa în şcoală este un atribut al autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, Poliţia Română şi Jandarmeria.
MEN consideră că e necesară o reconsiderare a strategiei privind reducerea fenomenului de violenţă în şcoli adoptată în 2007. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preunivesitar, aflat în circuit de avizare, conţine un capitol special destinat măsurilor de combatere a violenţei în şcoală. În şcoli trebuie să se acorde o atenţie sporită acestui fenomen prin comisiile de coordonare şi monitorizare înfiinţate la nivel naţional şi judeţean, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ şi prin implicarea consilierilor şi psihopedagogilor şcolari în prevenirea permanată a unor posibile incidente.
MEN este deschis colaborării cu toate instituţiile abilitate în acest domeniu. De asemenea, în contexul acestui demers, MEN recomandă dezbateri publice cu participarea elevilor, părinţilor, reprezentanţilor comunităţii locale şi ONG-urilor, cât şi introduecrea în regulamentele de ordine interioară a şcolilor prevederi care să contribuie la reducerea posibilităţii apariţiei actelor de violenţă.
Aşadar, în condiţiile în care fenomenele de violenţă sunt tot mai des întâlnite în şcoli, autorităţile abilitate şi şcoala prin reprezentanţii săi locali şi naţionali elaborează măsuri şi monitorizează atent climatul şcolar, astfel încât să ofere elevilor cadrul de siguranţă aşteptat şi necesar.


Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu