vineri, 13 septembrie 2013

Pregătirea portofoliului profesorului la început de an şcolarOdată cu începutul lunii septembrie a debutat şi un nou an şcolar: 2013-2014. Profesorii, sârguincioşi, au deschis porţile şcolilor şi pregătesc intens ambianţa şi materialul didactic pentru primirea elevilor.
Activitatea didactică se deschide pentru toate cadrele didactice cu planificarea calendaristică a lecţiilor şi proiectarea unităţilor de învăţare conform curriculei naţionale.
Aceste documente, extrem de importante în activitatea didactică sunt incluse în portofoliul profesorului. Fiecare cadru didactic trebuie să aibă un dosar personal care are următorul conţinut (opis):
Decizia de numire emisă de inspectoratul şcolar (suplinire, detaşare, titularizare – în copie)
Fişa postului
Curriculum Vitae
Încadrare
Orarul – inclusiv programul suplimentar
Documentele curriculare
Planificările calendaristice şi proiectările unităţilor didactice
Proiectarea pregătirii suplimentare pentru elevii capabili de performanţă
Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare
Instrumente de lucru şi de evaluare
Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare
Lista mijloacelor didactice
Doumente privind diferite calităţi dobândite de-a lungul experienţei didactice
Calificativul acordat de către Consiliul de Administraţie
Aşadar, toate aceste documente vor constitui mapa personală a profesorului, cartea sa de vizită.
Pentru elaborarea planificărilor calendaristice şi a proiectărilor unităţilor de învăţare Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia profesorilor un set de modele pe care le puteţi consulta aici.


Postat de: Prof. Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu