marți, 5 martie 2013

Promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar este posibilă

Sunt elevi care consideră parcursul şcolar prea lung şi caută soluţii pentru accelerarea demersului educaţional. Pentru aceste situaţii, există o reglementare, OMECTS 5489 din 29 septembrie 2011, care prevede posibilitatea efectuării a 2 ani de studiu într-unul, dar ea se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar, forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ, capabili de performanţe şcolare excepţionale.
Parcurgerea a 2 ani de studii într-un singur an şcolar se face pentru 2 ani de studii consecutivi:anul în care este înscris elevul în urma promovării, în regim obişnuit, a clasei anterioare, numit în continuare „an curent/clasă curentă” şi anul următor acestuia, pe care elevul îl parcurge suplimentar, în acelaşi timp cu anul curent, prin aplicarea prevederilor legale, numit în continuare „al doilea an de studiu”.
Parcurgerea a 2 ani de studiu într-un an şcolar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal.
Elevii care vor să urmeze programul de parcurgere a 2 ani de studii într-unul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: pentrul elevii de la ciclul primar, să aibă calificativul sau media la fiecare disciplină „foarte bine” în anul şcolar anterior sau minim 9,00 pentru elevii din învăţământul gimnazial sau liceal. De asemenea, la purtare trebuie să aibă fie calificativu „foarte bine” pentru ciclul primar şi minimum 9,50 pentru ciclul gimnazial şi liceal. Elevii trebuie să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare clasei curente, cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul maxim acordat.
Documentele necesare unui astfel de demers sunt: cererea părintelui sau a tutorelui legal, avizul favorabil al psihologului şcolar, avizul favorabil al medicului şcolar sau al medicului de familie, avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.
În vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar se va constitui la nivelul şcolii, în urma hotărârii consoliului de administraţie şi prin decizia directorului unităţii o comisie de monitorizare a programului.

Pentru detalii suplimetare, accesaţi aici.

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu