marți, 19 martie 2013

Protocol de colaborare între ISMB şi ANA


ISMB a semnat joi, 14 martie 2013, un protocol de colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog pentru perioada 2013-2017. Acest act vizează desfăşurarea de programe, proiecte şi activităţi comune pentru realizarea scopului şi obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog şi ale Planurilor de acţiune în domeniul reducerii cererii de droguri.
Programele şi proiectele care se vor implementa urmăresc prevenirea consumului de substanţe nocive (droguri, alcool, tutun), petrecerea timpului liber, informarea, educarea şi comunicarea, dar şi formarea formatorilor pentru adulţi, formarea continuă a profesorilor consilieri, a profesorilor diriginţi, a diferitelor categorii de personal didactic şi didactic auxiliar în domeniul prevenirii consumului de droguri.
Colaborarea dintre cele două instituţii se înscrie în preocuparea pentru acţiune eficientă în zona prevenirii consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare.


Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu