duminică, 27 noiembrie 2011

Elevii pot promova doi ani scolari intr-unul singur...

Elevii din invatamantul preuniversitar vor putea să promoveze doi ani şcolari într-unul singur, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de noua metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei, document ce poate fi citit aici

Astfel, in ciclul de învăţământ preuniversitar, parcurgerea a doi ani de studii deodată se va putea face o singură dată în fiecare dintre cele trei cicluri de învăţământ - primar, gimnazial şi liceal. Elevii care vor să facă acest lucru trebuie să aibă în anul şcolar anterior calificativul "foarte bine" la fiecare disciplină de învăţământ, în cazul elevilor din ciclul primar, respectiv media peste 9 la fiecare materie pentru elevii din ciclurile superioare. De asemenea, media la purtare trebuie să fie minimum 9,50.

O altă condiţie fără de care elevii nu pot să parcurgă doi ani într-unul singur este promovarea unui test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente, la care să obţină un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Elevii care vor să parcurgă doi ani într-unul singur vor frecventa concomitent cel puţin 50% din cursurile aferente anului curent şi cel puţin 40% din cursurile aferente celui de-al doilea an de studio si vor fi evaluaţi la fiecare disciplină/modul din planul-cadru de învăţământ al celor 2 ani.

Documentele necesare pentru admiterea unui elev în forma de învăţământ "doi ani în unul" sunt:

• o cerere a părintelui sau a tutorelui legal al elevului

• avizul favorabil al psihologului şcolar

• avizul favorabil al medicului şcolar sau al medicului de familie

• avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ

Intrebarea este de ce cei de la minister s-au grabit sa publice in Monitorul Oficial acest ordin, in timp ce alte metodologii, cu mult mai importante care nu au fost inca publicate ?

Si cand spun acest lucru ma gandesc la metodologia consiliilor de administratie, a concursurilor de directori, la noile planuri cadru etc.

Este bine ca promovam posibilitatea elevilor de a promova doi ani scolari intr-unul singur, doar ca numarul celor care doresc sa beneficieze de acest lucru este extrem de mic si poate ca era mai bine ca in Monitorul Oficial sa fie mai intai publicate metodologiile care ne privesc pe toti cei care ne desfasuram activitatea in domeniul educatiei.

Asa ca, pana cand se vor publica in MO metodologiile cu adevarat importante va trebui sa ne multumim mai intai cu metodologii de genul “metodologia de folosire a T-ului de catre femeile de serviciu la spalarea unui clase” sau “metodologia de amplasare a dozatoarelor de apa din scoli”…

Profesor Cristian Bebe

Secretar Comisie Educatie PNL Bucuresti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu