vineri, 21 septembrie 2012

Inspecţiile programate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în semestrul I al anului şcolar curent


Inspecţia şcolară în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă o activitate sistematică şi complexă de monitorizare, îndrumare, control şi evaluare sistematicăşi de proces de către instituţiile abilitate prin lege: MECTS sau inspectoratele şcolare.
Tipurile de inspecţii care se vor desfăşura la nivelul Municipilui Bucureşti sunt: inspecţii şcolare generale, inspecţii speciale (în vederea susţinerii gradelor didactice), inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu rezultate deficitare în activitatea la catedră etc.), inspecţii tematice, inspecţii tematice de specialitate, inspecţii privind asigurarea calităţii în învăţământ.
Graficul de monitorizare şi control la nivelul Municipiului Bucureşti pe semestrul I cuprinde următoarele date:
În intervalul 19-28 septembrie vor avea loc inspecţiile tematice. Sunt vizate toate unităţile de învăţământ şi vor fi efectuate de către inspectori şcolari şi inspectori şcolari de specialitate. Se vor monitoriza aspecte precum realizarea şi respectarea orarului, respectarea zilei metodice, respectarea curbei de efort pentru elevi în elaborarea orarului, situaţia aprovizionării cu manuale şcolare, existenţa autorizaţiei sanitare, verificarea componenţei formaţiunilor de studiu, asigurarea resursei umane, verificarea încadrării pe discipline.
În lunile septembrie-noiembrie se vor derula inspecţiile pentru validarea Raportului de autoevaluare în învăţământul profesional şi tehnic, conform OMECTS nr. 6308/2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a calităţii în învăţământul profsionalşi tehnic, a Legii asigurării calităţii în domeniiul educaţiei. Vor fi monitorizate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din Bucureşti de către inspectorii şcolari de specialitate, formatori în asigurarea calităţii, profesori metodişti.
În perioada 1-26 octombrie se vor desfăşura inspecţii şcolare de specialitate pe arii curriculare. Vor fi văzitate unităţi de învăţământ din Bucureşti de către inspectori şcolari de specialitate şi profesori metodişti. Se vor urmări documentele de planificare/proiectare, se va evalua capacitatea cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţămâtnului modern, se va oferi consiliere cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor didactice de planificare şi proiectare.
În intervalul 29 octombrie-11 noiembrie se vor derula inspecţii tematice în toate unităţile de învăţământ de către inspectorii şcolari şi inspectorii şcolari de specialitate fiind monitorizare rapoarte de control pentru anul anterior de studiu. Acest tip de inspecţie este programat şi în perioada 17-21 decembrie.
Între 12-30 noiembrie se vor repeta inspecţiile tematice de specialitate, pe arii curriculare. Vor fi vizitate unităţi de învăţământ din Bucureşti de către inspectorii de specialitate şi profesorii metodişti. Acest tip de inspecţii este programat şi în intervalul 10-14 decembrie.
Între 3 şi 7 decembrie se vor derula inspecţii şcolare generale în unităţi de învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din Bucureşti. Acestea vor fi efectuate de către inspectori şcolari şi inspectori şcolari de specialitate.
În perioadele 1-26 octombrie, 12-16 noiembrie şi 10-14 decembrie se vor organiza inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice, de evaluare a cadrelor didactice debutante. Acestea se vor desfăşura conform graficului de inspecţii realizat de inspectorii şcolari de specialitate, pe discipline de studiu. Vor fi întreprinse de către inspectorii de spcialitate şi profesorii metodişti.
Graficul complet al inspecţiilor îl puteţi consulta aici.


Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu