miercuri, 26 septembrie 2012

Proceduri privind evaluarea elevilor de la clasa pregătitoare


Ministerul Educaţiei, aşa cum a anunţat, va monitoriza atent evoluţia clasei pregătitoare care s-a orzanizat anul acesta în cadrul şcolilor, pentru a i se hotari soarta „locativă” anul viitor.
Astfel, a fost elaborată Metodologia de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare. Evaluarea o va face dascălul care predă la clasă.
Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar şi se finalizează în luna mai prin completarea Raportului de evaluare de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă. Raportul este un document-tip în care se consemnează nivelul dezvoltării fizice, precum şi al dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. Macheta raportului de evaluare o puteţi găsi aici.
Scopul evaluării este de a se identifica competenţele specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare. Cadrul didactic care predă la clasa respectivă completează raportul de evaluare urmărind modelul stabilit de CNEE şi instrucţiunile din Ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare, postate pe website-ul dedicat. Dascălul va asigura completarea raportului în format electronic utilizând platforma informatică. Un exemplar al raportului de evaluare va fi tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ. Directorul îl va depozita în arhiva unităţii şcolare pe toată perioada şcolarizării elevului.
Ordinul nr. 5773 din 19 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare îl puteţi consulta aici.

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu