luni, 23 aprilie 2012

Din punct de vedere juridic a fost corect examenul pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional ?

Conform Legii Educatiei:

ART. 246

(1) Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului înfiinteazã corpul national de experti în management educational, constituit în urma selectiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile.

(2) Procedura si criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie aprobatã prin ordin al ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului.

(3) Pot ocupa functii de conducere, de îndrumare si de control în unitãtile de învãtãmânt si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti în management educational.

Dupa cum se poate observa, in lege se specifica cat se poate de clar faptul ca un cadru didactic trebuie sa faca dovada “absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile” pentru a se putea inscrie la acest concurs.

Doar ca, de la vorba la fapta lucrurile s-au schimbat.

In metodologia de aplicare apare prima modificare:

ART. 2 La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

Asadar, acel “unui program” din lege devine acum “unor programe” in metodologie , dupa care se specifica in Anexa 1 ca:

*2) Acumularea a 60 de credite transferabile se poate realiza:

a) ca urmare a absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile;

b) ca urmare a absolvirii, în cadrul unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, a unor module totalizând minimum 60 de credite transferabile;

c) ca urmare a absolvirii, în cadrul unor programe acreditate de formare, a unor module din domeniul managementului educaţional: managementul organizaţiei şcolare, managementul resurselor în instituţiile de învăţământ, managementul calităţii, managementul de proiect, legislaţie şi deontologie în învăţământ, comunicare şi relaţii publice, tehnologia informaţiei şi a comunicării, managementul curriculumului, dezvoltarea profesională şi managementul carierei, politici educaţionale, marketing, decizie şi previziune în educaţie, consiliere în carieră, managementul clasei, managementul centrelor de excelenţă, proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale, şcoala şi comunitatea, psihopedagogia adulţilor, educaţie interculturală, inspecţia şcolară, pedagogia activităţilor extracurriculare. În documentele care atestă absolvirea acestor module trebuie să fie precizat numărul de credite obţinute.

In concluzie, metodologia nu a respectat art.246(1) din LEN.

Intrebarea care se pune este una singura…Ce se va intampla daca cineva va actiona in judecata Ministerul Educatiei pentru faptul ca “un program” a devenit in final “unor programe”?

Profesor Cristian Bebe

Secretar Comisie Educatie PNL Bucuresti

2 comentarii:

  1. In iunie 2008 am terminat masterul Matematici Computationale si Tehnologii Informatice Moderne la Universitatea Ovidius Constanta. Se pot transfera aceste credite pentru managementul educational?

    RăspundețiȘtergere