joi, 26 aprilie 2012

Procedura operaţională cu privire la activităţile de avizare a proiectelor de programă pentru curriculum la decizia şcolii (CDŞ)...


În atenţia profesorilor pentru care în planul-cadru de învăţământ pentru anul şcolar 2012-2013 au fost incluse şi spaţii pentru CDŞ, dar şi pentru cei care vor să cunoască procedura de avizare a unui curs opţional, desigur, în sfera unităţilor şcolare. Sper să nu vă plictisiţi şi să abandonaţi lectura!!!

Conform calendarului publicat pe site-ul ISMB în perioada 2-11 mai 2012 se vor depune şi se vor înregistra dosarele cu proiectele de CDŞ propuse de dumneavoastră.

Preluarea dosarelor se va face pe discipline, de către inspectorii de specialitate, în raport cu programul care se va afişa pe site-ul ISMB.

În intervalul 14-18 mai 2012 se vor preda dosarele către reprezentanţii unităţilor de învăţământ, conform programării afişate pe site-ul ISMB şi se vor transmite de către inspectori, modificările care trebuie făcute, dacă este cazul.

În zilele de 23-29 mai 2012 se revine cu dosarul pentru avizare, după ce s-au făcut corecturile aferente.

Pe 30 mai 2012 se vor transmite către ISMB listele centralizate de către inspectori cu opţionalele avizate.

Mă gândesc că interesul dvs. se îndreaptă acum spre aflarea a ceea ce trebuie să conţină dosarul pentru avizarea CDŞ-ului. Aşa că vă voi satisface această curiozitate, enumerându-vă elementele ce vor compune portofoliul dumneavoastră:

Fişa de avizare (2 exemplare în original, cu bifarea rubricilor, semnături şi sigiliul unităţii de învăţământ)(vezi aici)

Proiectul de programă (2 exemplare)

Argument

Competenţe specifice / Obiective operaţionale

Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare competenţă)

Conţinuturi

Modalităţi de evaluare

Bibliografie

Suport de curs

Acestea sunt documentele pe care trebuie să le conţină „băgăjelul” dumneavoastră. Spre un bun rezultat al demersului trebuie să vă puneţi la punct dosarul, iar săptămâna viitoare să-l depuneţi spre avizare. Succes!!!

PS: Aici găsiţi întreaga procedură lansată de ISMB pentru acest demers.

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu