sâmbătă, 7 aprilie 2012

Rezultatele candidaţilor admişi în etapa online a concursului pentru constituirea Corpului de Experţi în Managementul Educaţional...


Ieri, 6 aprilie, s-au afişar rezultatele selecţiei online a candidaţilor care au participat la concursul pentru constituirea Corpului de Experţi în Managementul Educaţional (vezi http://cneme.edu.ro/).

În Municipiul Bucureşti din 1055 de candidaţi înscrişi au fost admişi 896. Cei 159 au fost respinşi, în cele mai multe cazuri, pentru că nu au cumulat experienţă managerială în cadrul unor programe acreditate, conform art. 2 din Metodologia de concurs aprobată prin OMECTS nr. 5549/6.10.2011. (vezi http://www.edu.ro/index.php/articles/16623).

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a. Să facă dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniulş managementului educaţional

b. Să fie titular în învăţământul preuniversitar şi să aibă cel puţin gradul didactic II

c. Să fi obţinut calificativul „Foarte bine” în ultimii 4 ani şi să nu fi fost sancţionat disciplinar anul acesta

d. Să nu fi fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorescă definitivă de condamnare penală

e. Să nu fi fost exclus, conform prevederilor articolului 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional

Portofoliul candidaţilor înscrişi a fost evaluat după următoarele criterii:

a. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional

b. Experienţa managerială

c. Performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială

d. Participarea la proiecte

Pentru fiecare criteriu se obţine un punctaj maxim dacă se prezintă la dosar documentele care să ateste exercitarea de către candidat a funcţiei sau calităţii care se solicită.

Din constatările mele, cei mai mulţi candidaţi admişi sunt deja în funcţia de DIRECTOR şi probabil că şi în unele poziţii politice.

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu