joi, 29 noiembrie 2012

Universitarii consolidează relaţia cu angajatorii


Ieri, 28 noiembrie, s-a lansat Centrul de Comunicare cu Alumni în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Evenimentul s-a desfăşurat ca parte în proiectul „Consolidarea relaţiei alumni-mediul universitar”. Proiectul reuneşte în parteneriat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, trei universităţi de prestigiu din ţară - Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, mediul de afaceri - Novensys Corporation şi Gold Agama Consulting -, respectiv Uniunea Naţională a Studenţilor din România.
Proiectul are ca obiectiv principal creşterea gradului de comunicare între mediul universitar şi mediul economic (angajatori) în vederea promovării ofertei educaţionale, a îmbunătăţirii serviciilor oferite de sistemul de învăţământ şi corelării cererii pieţei muncii cu oferta educaţională universitară.
„Managementul comunicării cu alumni pentru instituţiile de învăţământ superior din România" se înscrie pe axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere", în Domeniul major de intervenţie 1.2 - „Calitate în învăţământul superior" şi are o durată de derulare de 30 de luni.
Persoanele interesate de informaţii suplimentare pe această temă pot contacta responsabilii proiectului la adresa de email alumni@agama-pr.com.Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu