luni, 27 februarie 2012

A inceput inscrierea pentru Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional...


Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în managementul educaţional a demarat de cîteva zile, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei. Astfel, de astăzi şi pînă pe 5 martie, are loc etapa de completare a formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică. Pe data de 6 martie se vor afişa listele cuprinzînd candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.

În perioadele 7 - 12 martie, 13 - 14 martie, are loc depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat, iar apoi inspectoratele şcolare transmit la MECTS lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora. Între 15 şi 28 martie are loc evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS.

Pe 29 martie vor fi validate rezultatele selecţiei de Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi va fi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Pe 20 aprilie se va emitere ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. La concursul de selecţie pentru dobîndirea calităţii de membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţămîntul preuniversitar/într-o unitate de învăţămînt şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul „foarte bine“ în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţămînt prin hotărîre judecătorească definitivă de condamnare penală sau nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Asadar, inscrierea a inceput de astazi si va dura pana saptamana viitoare.

Pentru a fi admis un cadru didactic trebuie sa obtina un minim de 70 de puncte din

100 posibile. Dupa cum se stie, un profesor care nu face parte din Corpului naţional de

experţi în managementul educaţional nu poate candida la o functie de conducere, de

la director adjunct si pana la inspector scolar general.Sunt tare curios cat se mult se va implica factorul politic in acest concurs daca tinem cont de faptul ca cei mai multi dintre directori si inspectori au fost numiti politic de catre partidul aflat la putere.


Profesor Cristian Bebe

Secretar Comisie Educatie PNL Bucuresti


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu