marți, 19 iunie 2012

Ministrul educaţiei purtat discuţii cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor pe tema desfăşurării viitorului examen de bacalaureat...

Ministrul interimar al MECTS, Liviu Marian Pop a susţinut vineri 16 iunie o videoconferinţă cu reprezentanţii structurilor judeţene ale Consiliului Naţional al Elevilor (CNE). Acest demers se încadrează în seria de consultări publice pe care conducerea MECTS le-a demarat pentru a stabili dacă se impune sau nu modificarea examenului de bacalaureat.

Ministrul educaţiei Liviu Pop a reîntărit importanţa dialogului purtat de MECTS cu partenerii tradiţionali de dialog (asociaţiile de profesori, părinţi, organizaţii ale elevilor) afirmând că acesta este cel mai bun mod în care pot fi identificate soluţii constructive, în beneficiul tuturor actorilor implicaţi în sistemul românesc de învăţământ.

După o scurtă trecere în revistă a activităţilor derulate de CNE, participanţii la discuţie au fost invitaţi să se pronunţe cu privire la structura şi modalitatea de desfăşurare a examenului de bacalaureat din 2013. Aceştia au hotărât în majoritate pentru aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Aceasta stipulează o formulă de evaluare diferenţiată la sfârşitul clasei a XII-a, cu menţiunea că modificarea vizată pentru 2016, respectiv trecerea la transdisciplinaritate, să se facă treptat. În cadrul videoconferinţei, la care a luat parte şi Albert Craiu, consilier al ministrului pentru relaţia cu elevii, s-a convenit consultarea Consiliului Naţional al Elevilor în privinţa elaborării chestionarului ce va fi aplicat în şcoli în perioada imediat următoare.

Aşadar, liderii din educaţie schimbă radical modul de abordare al schimbărilor, consultând organizaţiile specifice în luarea deciziilor. Consider că aceste măsuri democratice pot conduce învăţământul românesc pe un drum ascensiv.

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Un comentariu: