vineri, 1 iunie 2012

Admiterea la liceu 2012...

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite ordin 5219/29 august 2011.

Prin acest ordin se aprobă Calendarul de desfaşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a in anul scolar 2011-2012.

Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2011-2012, in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, cuprinsa in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 si 657 bis din 23 septembrie 2010.

Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala.

Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, valabile in sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801 din 2010.

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2011-2012 este următorul:

15 iunie 2012 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18-20 iunie 2012 Înscrierea la evaluarea naţională

25 iunie 2012 Limba şi literatura română – proba scrisă

26 iunie 2012 Limba şi literatura maternă – proba scrisă

27 iunie 2012 Matematică – proba scrisă

29 iunie 2012 Afişarea rezultatelor (până la ora 14:00)

29 iunie 2012 Depunerea contestaţiilor (între orele 14:00-18:00)

30 iunie-1 iulie 2012 Rezolvarea contestaţiilor

2 iulie 2012 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Calendarul probelor de aptitudini:

28-30 mai 2012: Înscrierea pentru probele de aptitudini

31 mai -2 iunie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini

5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.

6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini.

Aşadar să le ţinem pumnii celor care zilele acestea sunt în plin proces de examinare a aptitudinilor şi pentru că încă nu au trecut decisiv spre noua etapă din viaţa lor, adolescenţa, le urăm azi de 1 IUNIE un călduros LA MULŢI ANI!!!

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu