sâmbătă, 23 iunie 2012

Dialog dintre minister si sindicate...

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a convocat joi, 21 iunie, la sediul MECTS, Comisia de Dialog Social. Sedinţa a fost condusă de preşedintele Comisiei de Dialog Social, secretarul de stat, Király András György şi de directorul Direcţiei Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Lucica Popescu.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat următoarele ordine şi proiecte de ordine ale ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:

- OMECTS nr. 4474/14.06.2012 privind componenţa Comisiei de Dialog Social;

- proiectul de ordin privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;

- proiectul de ordin privind Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Administraţie din Unităţile de Învăţământ Preuniversitar;

- proiectul de ordin privind Metodologia de organizarea şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

- proiectul de ordin privind hotărârea pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013.

Un alt subiect a vizat calendarul dezbaterilor privind negocierea contractelor colective de muncă la nivel de ramură.

În urma discuţiilor avute cu partenerii sociali - reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale şi patronale, ai organizaţiilor studenţeşti şi ai organizaţiilor de părinţi, s-a convenit că este nevoie de dezbateri dar şi de propuneri concrete pentru definitivarea metodologiilor din domeniul învăţământului preuniversitar amintite mai sus. Comisiile tehnice urmează să se întrunească în cursul săptămânii viitoare.

Asadar, lucrurile incep sa se urneasca din loc.Din cate am inteles in data de 26 iunie va avea loc urmatoarea intalnire unde vor fi discutate si alte probleme ale sistemului de invatamant: plata indemnizatiei pentru concediu cu cel putin 5 zile inainte de a se intra in concediu de odihna,modul de calcul si de plata al concediului de odihna pentru salariatii incadrati prin plata cu ora etc.

Asteptam ca de pe urma acestor discutii salariatii din educatie sa nu aiba decat de castigat…

Profesor Cristian Bebe

Secretar Comisie Educatie PNL Bucuresti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu