joi, 2 august 2012

Azi se susţine proba scrisă a examenului de titularizare

Conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, astăzi, 2 august se susţine examenul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Concursul se desfăşoară în 1161 de centre de examen constituite la nivel naţional, începând cu ora 10:00. Durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore. Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din didactica specialităţii şi din metodica predării specialităţii respective.

La sfârşitul lunii martie au fost publicate 6692 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, respectiv 31539 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată.

Pentru ocuparea acestor posturi s-au înscris 39074 de candidaţi, dintre care 4157 absolvenţi din promoţia 2012.

Cele mai vizate discipline de concurs în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi sunt limba şi literatura română – elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar, limba şi literatura română, pedagogia şcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, educaţie fizică şi sport şi matematică.

Rezultatele obţinute la concurs se vor afişa pe date de 7 august în fiecare centru de examen. Contestaţiile se vor depune în zilele de 7-8 august la sediile inspectoratelor şcolare judeţene, iar rezultatele finale după contestaţii se vor afişa pe data de 10 august.

Candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 vor fi repartizaţi pe posturi pe data de 13 august, iar cei care au obţinut cel puţin nota 5, în data de 16 august.

Personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică va ocupa postul didactic/catedra vacantă prin decizia de repartizare emisă pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012. În baza deciziei de repartizare semnată de inspectorul şcolar general, directorii unităţii de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedetrminată, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat.

Aşadar, s-au încheiat emoţiile elevilor după prima etapă de examene şi încep cele ale profesorilor.

Succes candidaţilor!

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu