vineri, 10 august 2012

Ultima şansă pentru elevii claselor a XII-a de înscriere la bacalaureat 2012

Azi, 10 august, elevii care au promovat clasa a XII-a sau a XIII-a după susţinerea examenele de corigenţă se pot înscrie la a doua sesiune de bacalaureat de anul acesta.

Sesiunea august-septembrie 2012 debutează în data de 20-21 august cu evaluarea competenţelor de comunicare orală în limba română (proba A). Această probă este urmată de evaluarea competenţelor de comunicare orală în limba maternă (proba B) în zilele de 20-22 august. În 21-22 august se va susţine evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), iar în 23-24 august va avea loc evaluarea competenţelor digitale (proba D).

După evaluările orale, care nu sunt eliminatorii, dar prevăd obligativitatea prezenţei, urmează partea a doua a examenului, cele trei/patru (pentru cei care susţin examen la limba maternă) probe scrise. Media aritmetică a celor trei/patru probe scrise constituie nota de promovare. Aceasta nu trebuie să fie mai mică de 6,00.

Pe 27 august se va susţine proba la limba şi literatura română (proba E)a)). Pe 28 august, proba la limba şi literatura maternă (proba E)b)), urmată pe 29 august de proba obligatorie a profilului (proba E)c)), adesea concretizându-se în matematică (în funcţie de profilul specializării), considerată cea mai dificilă şi greu de trecut probă a examenului. Examenul se încheie pe 31 august cu proba la alegere a profilului şi specializării (proba E)d)).

Mult aşteptatele rezultate se vor afişa pe data de 2 septembrie, până în ora 16,00. În aceeaşi zi în intervalul cuprins între orele 16,00-20,00 se vor depune contestaţiile, dacă este cazul. Afişarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor se va face pe 5 septembrie.

Am speranţa că toţi candidaţii care se vor prezenta la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalureat, după ce au frecventat programul de pregătire organizat de şcolile cu clase terminale, vor reuşi să obţină notele potrivite pentru promovare.

Cu îndemnul de a frecventa orele de pregătire şi de a completa acest program cu un supliment de studiu incividual, doresc reuşite tuturor celor care vor susţine examenul de finalizare a studiilor medii!!!

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu