marți, 14 august 2012

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional – seria a 3-a

Prin OMECTS nr. 4969/02.08.2012 a fost aprobat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a.

Calendarul desfăşurării concursului indică următoarele etape: afişarea orarului de înscriere, completarea formularului de selecţie online urmând apoi afişarea listelor candidaţilor admişi după etapa de selecţie online.

În zilele de 13-14 august se depun portofoliile cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în managament educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat.

În 16-17 august inspectoratele şcolare transmit la MECTS lista candidaţilor declaraţi admişi, după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

În intervalul 20-23 august va avea loc evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS.

În 24 august se vor valida rezultatele selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi se vor afişa rezultatele evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Între 27-31 august se vor putea depune contestaţii, atât la inspectoratul şcolar, cât şi la MECTS. Între 27 august-3 septembrie se vor soluţiona contestaţiile, iar pe 3 septembrie se vor transmite de către MECTS rezultatele contestaţiilor la inspectoratul şcolar.

În 3-4 septembrie se vor întocmi de către inspectoratele şcolare listele cuprinzând candidaţii promovaţi, urmând ca acestea să fie înaintate la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pe 7 septembrie va fi emis ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Succes şi în cea de-a treia etapă!!!

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu