joi, 31 mai 2012

Modificări ale Legii Educaţiei Naţionale...

În şedinţa de miercuri 30 mai Guvernul a aprobat proiectul de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Principalele modificări propuse de Guvern vizează realiniarea unor realităţi care nu au fost luate în calcul în momentul adoptării Legii Educaţiei. Aceste modificări urmăresc efectivul claselor de elevi care, la nivel maximal (25 de elevi), nu poate să fie depăşit în situaţii excepţionale, selectarea personalului didactic calificat pentru clasa pregătitoare, respectiv formarea pe un curriculum special a cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare.

Potrivit proiectului de act normativ aprobat ieri, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona, în situaţii excepţionale, sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti. Această ajustare a cadrului legislativ permite, de exemplu, înscrierea unui elev după începerea anului şcolar într-o clasă care are efectivul la limita maximă, dar care este unică pe nivelul respectiv sau are o specializare unică. Un alt efect benefic este posibilitatea funcţionarii claselor sub efectivul minim (în situaţii temeinic motivate) în zonele izolate din mediul rural sau peste efectivul maxim, în zonele aglomerate din mediul urban.

De asemenea, demersul legislativ aprobat de MECTS permite asigurarea încadrării cu personal didactic titular la clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii personalului didactic titular de la o unitate de învăţământ la alta, precum şi dintr-o localitate în alta, pe tot parcursul anului şcolar.

Vreau să cred că în curând mobilitatea personalului didactic titular de la o unitate şcolară la alta va fi posibilă şi pentru profesori, nu numai pentru învăţători în condiţiile în care aceştia sunt angajaţi ai sistemului şi nu ai unei şcoli.

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu