vineri, 19 octombrie 2012

Bacalaureat 2013. Simulări la materiile de examen


Elevii de la gimnaziu şi cei din anii terminali de liceu vor susţine, conform planului de măsuri pentru creşterea gradului de promovabilitate la examenele naţionale care a fost aprobat de ISMB, două simulări de examen.
Astfel, la 30 ianuarie va fi organizată o primă simulare pentru gimnaziu şi liceu la limba şiliteratura română, materia din clasele terminale. Pe 1 feberuarie se va organiza simulare la matematică.
O a doua simulare pentru gimnaziu şi liceu va fi organizată pe 24 aprilie la limba şi literatura română, iar pe 26 aprilie la matematică. Subiectele vor fi elaborate pe baza programei de examen.
ISMB îşi propune creşterea procentului de promovabilitate a candidaţilor care participă la examenele naţionale din 2013.
Planul mai prevede şi o serie de alte măsuri pentru identificarea în fiecare unitate de învăţământ a punctelor slabe şi pentru realizarea unor planuri remediale bazate pe realitate. Astfel, în cursul săptămânii 15-19 octombrie se va aplica elevilor un chestionar care ulterior să permită realizarea unor statistici preliminare privind nivelul de participare la examenul de Bacalaureat şi rezultatele preconizate, precum şi fundamentarea planurilor de măsuri remediale la nivelul şcolii sau al disciplinelor de examen. Interpretarea rezultatelor se va discuta în Consiliul profesoral.
De asemenea, cadrele didactice vor trebui să realizeze o situaţie cu rezultatele obţinute de elevii claselor terminale la evaluarea iniţială. Va fi monitorizată şi frecvenţa elevilor la clasele terminale de gimnaziu şi de liceu. În plus, va fi prezentată o situaţie referitoar e la evoluţia şcolară a elevilor de gimnaziu şi liceu. Situaţiile centralizate vor fi transmse către ISMB până la 23 octombrie.
Responsabilii comisiilor metodice din şcoli vor preda metodiştilor şi un grafic cu pregătirile suplimentare şi un raport asupra nivelului de participare a elevilor la orele de curs, respectiv la orele de pregătire suplimentară.

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu