marți, 2 octombrie 2012

Concurs pentru ocuparea unui post didactic de limba engleză la C. N. Bilingv “G. Coşbuc”


Consiliul de administraţie al Colegiului Naţinal Bilingv “George Coşbuc” anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei catedre de limba engleză (18 ore).
Procedura de obţinere a postului se va desfăşura conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ de stat, aprobată prin OMECTS nr. 5624/31.08.2012.
Graficul de desfăşurare a concursului se prezintă astfel:
Înregistrarea cererilor la secretariatul unităţii: 01-02.X.2012, între orele 10:00-15:00;
Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probei de concurs: 02.X.2012, ora 16:00;
Proba practică/inspecţia specială la clasă: 03.X.2012, ora 08:30;
Proba scrisă şi interviul: 03.X.2012, ora 10:30;
Afişarea rezultatelor: 03.X.2012, ora 16:00;
Depunerea contestaţiilor: 04.X.2012, între orele 08:00-10:00;
Afişarea rezultatelor finale şi repartizarea candidaţilor: 04.X.2012, între orele 08:00-10:00.
Componenţa dosarului de înscriere la concurs o puteţi găsi aici.Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu