joi, 25 octombrie 2012

ISMB a publicat procedura privind organizarea şi desfăşurarea taberelor şi excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor şcolare


Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a publicat pe site-ul instituţiei procedura aprobată în 23 octombrie 2012 privind desfăşurarea taberelor şi excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor şcolare.
Acest document reglementează modul cum trebuie să se organizeze taberele şi excursiile şcolare şi modul în care se asigură respectarea cadrului legal al deplasărilor.
Astfel, printre altele, procedura spune că în perioada anului şcolar, în timpul orelor de curs se pot organiza excursii tematice de o zi pentru elevii din învăţământul primar doar una pe semestru. Elevii vor porni la drum odată cu ora la care se începe orarul şcolar din acea zi.
De asemenea, procedura menţionează că orice tabără, excursie, expediţie, drumeţie cu elevii şi preşcolarii este organizată cu aprobarea/avizul/acordul conducerii unităţii de învăţământ. Acestea se vor organiza în afara orarului şcolar. Întreaga răspundere pentru buna desfăşurare a deplasării revine directorilor unităţilor de învăţământ şi profesorului conducător delegat al activităţii.
Nu se solicită avizarea de către ISMB a taberelor şcolare, excursiilor, expediţiilor, drumeţiilor.
Documentaţia necesară deplasării/activităţii şi aprobarea directorului unităţii de învăţământ se constituie din: referat din partea iniţiatorului/propunătorului activităţii prin care solicită aprobarea, tabel nominal semnat de conducerea şcolii, cadrele didactice participante, grupul de elevi şi/sau părinţii acestora în cazul preşcolarilor sau elevilor de la clasele I-IV, declaraţia pe propria răspundere a conducătorului delegat şi a cadrelor didactice însoţitoare, privind asigurarea securităţii elevilor pe toată perioada deplasării.
Pentru informaţii suplimentare şi pentru modele de documente necesare deplasărilor accesaţi aici.Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu