marți, 10 iulie 2012

Planul de măsuri propus de ministrul educaţiei Ecaterina Andronescu

După rezultatele nimicitoare de la examenul de bacalaureat cu un procent de promovabilitate mai mic de 50% şi notele sub 5 obţinute într-un procent de 34% de elevii care au susţinut evaluarea naţinală, ministrul educaţiei trasează un plan de măsuri imediate.

Profesorii vor fi atent monitorizaţi la clasă prin intermediul inspecţiilor şcolare. Se va urmări parcurgerea materiei din programă şi progresul elevilor.

De asemenea, ministrul mai propune o măsură prin care materia să fie predată individualizat, astfel încât „să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor”, spune ministrul Ecaterina Andronescu.

Profesorii de liceu care predau discipline de bac vor fi invitaţi din vara aceasta la şcoală să susţină cursuri de pregătire pentru elevii care vor susţine sesiunea din toamnă a examenului. "Se pregăteşte o formulă de plată pentru aceste cursuri", declară ministrul.

Măsurile propuse de către ministrul educaţiei:

Ø Profesorii care predau discipline de examen vor face pregătire suplimentară cu elevii pe tot parcursul anului terminal;

Ø Fiecare şcoală trebuie să aibă propriul plan de măsuri, cu termene clare;

Ø Se vor organiza simulări de examene;

Ø Programa şcolară trebuie parcursă integral la clasă;

Ø Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării- evaluării;

Ø Monitorizarea frecvenţei elevilor la şcoală;

Ø Regândirea, de către conducerea şcolii, a relaţiei şcoală-familie, în aşa fel încât părinţii să se implice mai mult;

Ø Fiecare inspectorat şcolar trebuie să elaboreze un plan de măsuri cu termene, indicatori, responsabili şi să monitorizeze aplicarea planului;

Ø Centrarea inspecţiei şcolare făcută de inspectorate pe disciplinele susţinute la examenele naţionale şi pe unităţile de învăţământ cu rezultate sub media judeţeană;

Ø Programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul didacticii şi al specialităţii;

Ø analiză, la nivelul Ministerului Educaţiei, a greşelilor tipice de la evaluările naţionale;

Ø Elaborarea unui plan naţional de inspecţie şcolară a ministerului, centrat pe asigurarea calităţii (parcurgerea integrală a programelor şcolare, cunoaşterea programelor de examen, asigurarea progresului şcolar).

Îmi doresc ca aceste măsuri să revitalizeze populaţia şcolară, iar rezultatele slabe care s-au obţinut în ultimii ani la examenele naţionale să rămână doar o amintire tristă!


Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu