sâmbătă, 14 iulie 2012

Săptămâna viitoare începe proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ

Marţi, 17 iulie, se va desfăşura examanul de acordare a definitivării în învăţământ la Colegiul Naţional „Spiru Haret”.

Examenul de definitivare în învăţământ se organizează distinct pentru fiecare funcţie didactică.

Probele examenului de definitivare în învăţământ constau in:

- Susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă

- Proba scrisă

Probele scrise din cadrul examenului de definitivare în învăţământul pentru profesori din învăţământul de masă şi din învăţământul special, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii superioare sunt:

- Disciplina de specialitate

- Didactica acesteia

- Pedagogie şcolară şi elemenete de psihologie a educaţiei

Accesul candidatilor in centrul de examen se va face in intervalul orar 7.30-8.30, pe baza BI/CI/pasaport. Nu este permisa intrarea in sala de examen cu urmatoarele materiale: telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare la distanta, precum si manuale, caiete, carti, ziare, reviste. Încalcarea

acestei prevederi atrage dupa sine eliminarea din examen a candidatului. Materialele nepermise vor fi introduse intr-o punga impreuna cu o eticheta pe care detinatorul isi noteaza numele si prenumele si vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, conform art. 85, alin (6) din Metodologia cadru de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, (cap V–definitivat), aprobata prin OMECTSv nr. 5560/2011.

Durata redactarii lucrarii scrise este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit.

Candidatii pot avea dictionare pentru latina sau greaca veche si planuri de conturi pentru disciplinaeconomic, administrativ, posta, conform art.89, alin (1), (3), Metodologia cadru de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, (cap V–definitivat), aprobata prin OMECTS nr 5.560/2011.

Profesor: Roxana CERCEL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu