marți, 2 august 2011

Poate ca ar fi bine ca cei care dau legile sa le mai si citeasca...

La concursul de suplinire de joi vor participa cei care la concursul de titularizare au luat note sub cinci precum si cei care nu au venit la acest concurs. Potrivit secretarului de stat Oana Badea, concursul din 4 august va fi supravegheat video. „Va fi proba scrisa, va fi monitorizare video, rezultatele ne intereseaza sa fie cele reale, in consecinta cei mai buni vor ajunge in fata elevilor. Ulterior, vom avea asezarile care se vor face conform calendarului si exista noutati si in aceasta privinta, in acest an ne-am propus sa reducem numarul de necalificati care ajung in fata elevilor si pot fi proceduri pe care le-am agreat impreuna cu membrii sindicatului”, a declarat secretarul de stat Oana Badea. Aceasta a adaugat ca nu numai titularii vor putea opta pentru ore suplimentare, ci si suplinitorii calificati care vor obtine peste 7 la examen. In consecinta, orice participant la concursurile din 2011 care ia note peste 7, chiar daca nu este titular, pe langa cele 18 ore, mai poate opta pentru inca 9 ore.

Doar ca lucrurile nu stau deloc asa in privinta profesorilor suplinitori...
Prin Ordinul nr. 4660/20.07.2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5616/2010 se specifica urmatoarele:

6. Alineatele (1)-(4) ale articolului 80, vor avea următorul cuprins:
„(1) Orele rămase neocupate, după aplicarea dispoziţiilor art. 75-79 din prezenta Metodologie,se atribuie de către directorul unităţii de învăţământ, prin plata cu ora, cu avizul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, cadrelor didactice asociate sau cadrelor
didactice pensionate şi suplinitorilor calificaţi care îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acestor ore vacante/rezervate.
(3) Cadrele didactice titulare şi suplinitoare calificate pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de plata cu ora, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii şi educatoarele pe posturile rămase neocupate până la o normă.
(4) În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar poate aproba depăşirea jumătăţii de normă de predare pentru titulari şi suplinitori calificaţi în învăţământ prin cumul de funcţii.


Asadar, nu scrie nicaieri ca un suplinitor poate avea ore suplimentare doar daca a luat nota 7, asa cum sustine d-na Badea.In lege se spune cat se poate de clar faptul ca nota pentru suplinire este 5 iar pentru orele suplimentare se aplica articolul de lege de mai sus.
In concluzie, se dovedeste inca odata ca la Ministerul Educatiei nici cei care conduc nu stapanesc foarte bine legile date chiar de catre ei.Intrebarea care se pune este urmatoarea..."Ce i-ar sopti d-na Badea ministrului Funeriu daca acesta ar fi intrebat care este nota minima pentru ca un profesor suplinitor sa poata fi incadrat si in regim de plata cu ora?"...

Profesor Cristian Bebe
Secretar Comisie Educatie PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu