miercuri, 7 septembrie 2011

Clasificarea universitatilor...

Intr-o conferinta de presa sustinuta ieri, ministrul Educatiei a prezentat care este in viziunea ministerului clasificarea universitatilor din Romania, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (3) şi art. 193 alin. (6) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Aceasta clasificare arata in felul urmator:

Universităţi de cercetare avansată şi educaţie:
 • Universitatea din Bucureşti
 • Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
 • Universitatea Politehnică din Bucureşti
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică:

 • Universitatea de Vest din Timişoara
 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea „Transilvania" din Braşov
 • Universitatea „Ovidius" din Constanţa
 • Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
 • Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
 • Universitatea din Oradea
 • Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
 • Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
 • Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
 • Academia Tehnică Militară din Bucureşti
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" din Braşov
 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" din Bucureşti
 • Academia Navală „Mircea Cel Bătrân" din Constanţa
 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" din Bucureşti
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Universităţi de educaţie şi creaţie artistică:

 • Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti
 • Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale" din Bucureşti
 • Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi
 • Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
 • Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
 • Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
 • Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Universităţi centrate pe educaţie:

 • Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
 • Universitatea „Ştefan Cel Mare" din Suceava
 • Universitatea „Valahia" din Târgovişte
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Universitatea Maritimă din Constanţa
 • Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 • Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 • Universitatea Romano-Americană din Bucureşti
 • Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău
 • Universitatea din Piteşti
 • Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa
 • Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
 • Universitatea „Constantin Brancuşi" din Târgu Jiu
 • Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
 • Universitatea de Nord Baia Mare
 • Universitatea Ecologică din Bucureşti
 • Universitatea din Petroşani
 • Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" din Arad
 • Universitatea Creştină Partium din Oradea
 • Universitatea Emanuel din Oradea
 • Universitatea „Apollonia" din Iaşi
 • Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
 • Universitatea Hyperion din Bucureşti
 • Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş
 • Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş
 • Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea"
 • Universitatea „Tibiscus" din Timişoara
 • Universitatea Româno-Germană din Sibiu
 • Universitatea Andrei Şaguna Constanţa
 • Universitatea „Mihail Kogălniceanu" din Iaşi
 • Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
 • Institutul Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti
 • Institutul Teologic Baptist Bucureşti
 • Universitatea ARTIFEX din Bucureşti
 • Universitatea „Danubius" din Galaţi
 • Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi
 • Universitatea „Avram Iancu" din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • Universitatea „George Bacovia" din Bacău
 • Universitatea „Athenaeum" din Bucureşti
 • Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj
 • Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
 • Universitatea „Mihai Eminescu" din Timişoara
 • Universitatea Financiar - Bancară Bucureşti
 • Universitatea George Bariţiu din Braşov
 • Universitatea Bioterra din Bucureşti
Asadar, in aceasta clasificare universitatile sunt impartite in patru categorii:

1. Universităţi de cercetare avansată şi educaţie
2.Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică
3.Universităţi de educaţie şi creaţie artistică
4.Universităţi centrate pe educaţie

Ca o parere personala, ma surprinde lipsa din prima categorie a Universitatii Tehnice de Constructii din Bucuresti, o universitate de traditie in Romania.Ma mai surpinde si includerea
Universitatii de Petrol-Gaze din Ploieşti in aceeasi categorie cu o serie de asa zise universitati particulare de genul ARTIFEX din Bucureşti, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj sau vestita Spiru Haret.Nu trebuie sa uitam faptul ca Universitatea din Ploiesti are traditie in domeniu si ca ea exista de foarte multa vreme.

Articolul 193 din LEN prevede ca:
(3) Evaluarea în scopul ierarhizãrii programelor de studii si a clasificãrii universitãtilor se realizeazã pe baza unei metodologii de evaluare propuse de Ministerul Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului si aprobate prin hotãrâre a Guvernului, în maximum 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Aplicarea acestei metodologii intrã în rãspunderea Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului. Evaluarea este realizatã periodic.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), prima evaluare de dupã intrarea în vigoare a prezentei legi, fãcutã conform prevederilor alin. (3), se face numai de cãtre un organism international cu competentã în domeniul ierarhizãrii si clasificãrii institutiilor de învãtãmânt superior sau de cãtre o agentie de asigurare a calitãtii înregistratã în EQAR, din strãinãtate.

Poate ca ar fi interesant de stiut care a fost organismul international de competenta care s-a ocupat cu aceasta ierarhizare si care au fost sumele platite de catre minister pentru aceasta ierarhizare.Ca sa fiu foarte sincer, o ierarhizare de genul celei de mai sus putea fi facuta de catre orice student, se poate observa cu usurinta faptul ca, de fapt, universitatile romanesti au fost grupate in functie de cateva caracteristici.
Si as mai vrea sa spun ceva aici...M-a surpins intr-un mod placut faptul ca pe lista acestor universitati nu a fost inclusa si universitatea primarului Neculai Ontanu, asa zisa Universitate a Europei de Sud-Est Lumina...O asa zisa universitate care desi nu este clasificata, face inca inscrieri pentru anul I...Adevarul este urmatorul...Sa ajungi sa promovezi examenul de bacalaureat in mandatul Funeriu si sa ajungi student la Lumina, denota un IQ cu mult sub nivelul mediu...Si aceasta constatare este valabila si pentru multe dintre asa zisele universitati din cea de-a patra categorie...

Profesor Cristian Bebe
Secretar Comisie Educatie PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu