miercuri, 30 mai 2012

Începe a doua sesiune a concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional...

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite ordinul nr. 4171/24.05.2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a. Acest ordin a fost publicat în Monitorul Oficial nr 362 din 29 mai 2012.

Astfel pe data de 5 iunie va fi afişat programul oarar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestei instituţii.

În intervalul 6-17 iunie se va completa formularul de selecţie online, în aplicaţie informatică.

Pe 18 iunie se vor afişa rezultatele candidaţilor admişi după această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.

Între 19-27 iunie se va depune portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul şcolar de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat.

În perioada 2-11 iulie se vor evalua portofoliile candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS.

Pe 12 iulie are loc validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor. De asemenea, se vor transmite către inspectoratele şcolare rezultatele selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar.

Între 13-19 iulie se vor despune contestaţiile la inspectoratul şcolar, respectiv la MECTS.

Pe 24 iulie se vor transmite de către MECTS rezultatele constestaţiilor la inspectoratul şcolar.

În intervalul 25-26 iulie inspectoratele şcolare vor întocmi listele care vor cuprinde candidaţii promovaţi şi le vor înainta către MECTS.

Pe 31 iulie va fi emis ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Nu ştiu dacă această nouă „procedură” privind constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional adună laolaltă cele mai competente persoane pentru manageriat sau dacă acestea ar trebui să fie criteriile prin care un candidat poate să devină director, însă dacă tot există (procedura)... e bine că se oferă mai multe şanse spre dobândirea statutului de expert, astfel încât toţi cei care n-au fost suficient de informaţi sau abilitaţi să obţină această calitate în prima etapă, li se oferă şi alte ocazii.

Poftiţi de serviţi titluri nobiliare!!!

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Un comentariu:

  1. aveți dreptate cu ,,procedura''.Directorul meu este pe funcție de 16 ani numai pt. faptul că a fugit dintr-un partid în altul...și mai vrea!!!!!...numai că acum PDL -UL a fost mai inteligent- a scos-o pe asta cu experții!!pt. a se asigura că oamenii lor vor rămâne în continuare.I-au trimis la cursuri pe directori,apoi s-a accesat CNEME, iar dosarele la evaluat...floare la ureche!!!Nu credeți că și directorul de școală ar trebui ales de consiliul profesoral, adică de ,,electoratul,, lui ca și primarul sau președintele? Abilitățile manageriale cred că primează iar acestea sunt cunoscute cel mai bine de colegi și nu de un dosar făcătură.Să se verifice măcar dosarele care au fost depuse în prima sesiune!!!!!!!!

    RăspundețiȘtergere