luni, 14 mai 2012

S-a definitivat oferta învăţământului profesional şi tehnic...

Se pare ca angajatorii şi-au luat in serios rolul de parteneri ai procesului educaţional şi de formare practică a viitorilor absolvenţi şi au oferit disponibilitatea de a găzdui în propriile întreprinderi instruirea unui număr impresionant de elevi: cca. 20.000 de locuri. Galeria de meserii este extrem de diversă, de la patiser-cofetar, cizmar, apicultor, lucrător feroviar, constructor drumuri şi poduri până la croitor, operator în industria lemnului, ceramicii etc.

Oferta educaţională pentru învăţământul profesional şi tehnic are o durată de 2 ani şi începe din anul şcolar 2012-2013. Aceasta se doreşte a fi o relansare a prestigiului şcolii profesionale româneşti prin pregătirea unei generaţii de profesionişti în mediile de instruire adaptate cerinţelor pieţei muncii. Programul de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic se va derula sub deviza „Alege-ţi drumul!”, fiind susţinut de Ministerul Educaţiei.

Acest program se adreseaza tuturor elevilor clasei a IX-a cuprinşi în învăţământul liceal. Cei care aleg sa parcurgă acest program vor benefiacia de o bursă de studiu lunară în valoare de 200 ron. În primul an pregătirea teoretică reprezintă 40% din ansamblul ştiinţific, iar în cel de-al doilea an, cursurile teoretice vor fi în proporţie de 25%. După absolvirea acestui program, beneficiarii îşi pot continua studiile în aceeaşi şcoală şi pot lucra în acelaşi timp. De asemenea, cursanţii vor dobândi la final un certificat de calificare profesională care le va facilita angajarea atât în România, cât şi în Uniunea Europeană.

Înscrierile pentru învăţământul profesional şi tehnic de vor derula în 3 etape (vezi aici calendarul ):

1. Etapa I: 7-31 mai 2012 – se poate opta pentru oricare dintre calificările profesionale pentru care există ofertă şi la oricare dintre şcolile care oferă învăţământ profesional;

2. Etapa a II-a: 11-31 iunie 2012 – se poate opta numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, este posibil ca în această etapă să se poată revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care s-a optat;

3. Etapa a III-a: 27-31 august 2012 – se poate opta numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei a II-a

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

- Cerere tip de înscriere (solicitată de la secretariatul şcolii alese)

- Copie certificat de naştere sau carte de identitate

- Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat

Eheee... de-acum nu ne rămâne decât să sperăm că fiecare tânăr aflat la început de carieră îşi va alege conştient meseria, pe care ulterior o va practica cu profesionalism. E bine că s-a relansat şcoala profesională pentru că aceasta este calea cea mai potrivită pentru pregătirea viitorimii acestei ţări. Nu toţi suntem clădiţi să lucrăm cu condeiul, cu conceptul sau ideea, unii sunt foarte buni în mânuirea uneltei şi de aceea trebuie încurajaţi să o foloseasca. Nu este ruşinos sa fii tâmplar, cizmar sau drumar. Poate că dacă fiecare şi-ar urma înţelept calea, România şi-ar putea redobândi potenţialul... interbelic!!!

Profesor Roxana Cercel

OCD-PNL4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu